- Veldig gledelig at befolkningsøkningen fortsetter. Det er vi avhengig av for å fortsette å utvikle Vennesla i positiv retning, sier rådmann Svein Skisland og ordfører Nils Olav Larsen.

Ingenting er viktigere for kommuneøkonomien enn befolkningsvekst. Det er antall innbyggere som staten tildeler sine rammetilskudd utfra. Samtidig er vekst viktig for resten av samfunnet. Det blir flere som skal bygge og bo – flere kunder i butikkene og vekst i hele lokalsamfunnet.

Markering til sommeren

Vennesla hadde ved årsskiftet 14.935 innbyggere. Det er 161 flere enn for ett år siden. Veksten er 1,09 prosent, akkurat litt over rådmannens prognose på én prosent.

På Agder er det bare Kristiansand og Grimstad som har flere nye innbyggere enn oss i fjor. Prosentmessig er vi nummer to etter Grimstad. (Grimstad fikk 347 nye innbyggere i fjor og har nå 23.891)

Fortsetter veksten i samme takt vil Vennesla passere 15.000 innbyggere en flott sommerdag sent i mai eller tidlig i juni.

- Da må vi markere innbygger nummer 15.000. Jeg har stor tro på god folkevekst også i årene som kommer, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Håper på koronaboom av fødsler

Mange er mye hjemme under koronaen. Det håper han vil resultere i en del fødsler. Samtidig oppfordrer han foreldre til å få flere barn, akkurat slik statsminister Erna Solberg har tatt til orde for.

Norge – og Vennesla – er på vei inn i en eldrebølge. Prognosene viser rundt fem prosent færre innbyggere under 20 år i 2040, mens antallet over 65 øker med 70 prosent. Svært mye av befolkningsveksten skyldes at vi lever lenger.

-Det er fantastisk velferdsutvikling og helseutvikling som gjør at vi lever lenger, men vi trenger etter hvert også flere hender til å arbeide. Derfor er det gledelig å se at folk flytter til Vennesla og at vi har fødselsoverskudd, sier ordføreren.

 • 1953: Vennesla passerte 7.000 innbyggere (før sammenslåingen)
 • 1972: Vennesla passerte 10.000 innbyggere
 • 2000: Vennesla passerte 12.000 innbyggere
 • 2010: Vennesla passerte 13.000 innbyggere
 • 2021: Vennesla vil passere 15.000 innbyggere

Litt om andre kommuner

Statistisk sentralbyrå melder at sentraliseringen i Norge fortsetter. Folk flytter til vekstområdene. Av 356 kommuner, hadde 192 nedgang i folketallet i fjor, mens 160 hadde økning og fire opprettholdt samme folketall som før. Flertallet av kommunene har nedgang i folketallet, men de aller fleste innbyggerne i Norge bor i kommuner med befolkningsvekst.

 • Kristiansand økte folketallet i 2020 med 955 til 112.588 innbyggere.
 • Birkenes økte med 48 til 5274
 • Iveland økte med 4 til 1335
 • Lindesnes økte med 9 til 23.055
 • Evje og Hornnes redusderte med 15 til 3619
 • Bygland reduserte med 20 til 1142
 • Valle  økte med 5 til 1169
 • Bykle reduserte med 35 til 930
 • Åseral reduserte med 5 til 927