Rådmann Svein Skisland er fornøyd med at både administrasjonsutvalget og plan- og økonomiutvalget tirsdag sa enstemmig ja til forhandlinger mellom Vennesla kommune og IKT Agder om drift og utvikling av de kommunale datasystemene.

Kommunestyret skal endelig vedta saken neste torsdag.

Til nå har Vennesla kommune driftet kommunens datasystemer selv. IT-avdelingen får nesten daglig skryt for sin serviceinnstilling og evne til å utnytte små ressurser godt. Rådmannen Skisland sa tirsdag at "vi har en fantastisk It-avdeling som jobber livet av seg", og han mener kommunen må øke utgiftene kraftig og oppbemanne kraftig hvis kommunen skulle ha fortsatt med å drifte IKT på egen kjøl.

Konsulentselskapet PAConsulting har utarbeidet en rapport om fremtidens IKT-løsninger for Vennesla kommune. Lars Sverre Gjølme gikk i administrasjonsutvalget gjennom denne. Han konkluderer med at Vennesla bør samarbeide med andre fremover. Rådet er å søke samarbeid med og gå inn i IKT Agder, som er et interkommunalt selskap. IKT Agder drifter IKT for Arendal kommune, Froland kommune Grimstad kommune, den nye felles Agder fylkeskommune og en rekke kommer øst i Aust-Agder.

Setesdal-kommunene har vedtatt å  vurdere å gå inn i samarbeidet neste år. Det samme skal Lillesand og Birkenes.

Konsulentene mener Vennesla kommune i dag bruker omtrent 90 prosent av IKT-ressursene på å drifte dagens løsninger. Det er lite ressurser til utvikling av nytt. Samtidig går utviklingen i rekordfart. Befolkningen krever løsninger hvor de selv kan utføre tjenester, helst døgnet rundt. 

Rådmann Skisland sier kostnadene til IKT bare vil øke. Utfordringen blir å hente ut gevinster gjennom at tjenestene blir mer digitalisert og lagt opp for selvbetjening..

I dag bruker Vennesla kommune drøyt 22 millioner kroner i året på sine omfattende data- og IKTsystemer, og det er mindre pr. innbygger enn snittet i kommune-Norge.. Kostnadene er ventet å øke noe den dagen kommunen går inn i IKT Agder. Samtidig får kommunen da tilgang til en rekke nye tjenester, ikke minst innen vedlikehold av sikkerhet og personvern.

Et viktig spørsmål i de kommende forhandlingene blir å avklare hva som skal være igjen av IT-kompetanse i kommunen. Denne vurderingen vil skje i nært samarbeid med ansatte.