- Kristiansand er på nivå tre, grensende mot fire, vi er på nivå to, grensende mot tre. Regionen samlet sett har høyest smitte i landet, ved siden av Oslo. Vi hadde åtte smittetilfeller forrige uke, og smitten er økende, begrunner ordfører Nils Olav Larsen.

Kriseledelsen jobbet sammen med kommuneoverlege Per Kjetil Dalane fram en rekke forslag og råd mandag ettermiddag. Mandag kveld klokka 18.00 skal disse kvalitetssikres og koordineres med nabokommuner, Statsforvalteren og Folkehelseinstituttet. Det kan derfor komme forslag til endringer.

Det legges opp til at forskriften vedtas formelt i et ekstraordinært møte i plan- og økonomiutvalget tirsdag. Forskriften tenkes å vare i to uker. Etter dette møtet vil vi komme med eksakt informasjon om hva som innføres.

- Smittesporing og karantene handler om å begrense smitte i ettertid. Vi må også hindre mer smitte fra å oppstå, og da er det nødvendig med strengere smitteverntiltak, sier Dalane.

Forskrift med påbud og forbud:

Her er forslagene som skal hjemles i forskrift – og som da kan følges opp med sanksjoner og bøter.

 • Forbud mot flere enn fem gjester i eget hjem.
 • Forbud mot arrangementer med flere enn ti personer, herunder vurderes unntak for planlagt brylluper og barnedåp. Begravelser og bisettelser følger nasjonale regler.
 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringsstedene
 • Påby registering av gjester ved serveringssteder.
 • Påby registering av besøkende ved treningssentrene.
 • Kamper og cuper mellom barn fra ulike klubber, forbys.

Råd til befolkningen:

Dette er råd som kommunen og smittevernmyndioghetene forventer at følges:

 • Vi understreker betydning av å holde avstand, begrens antall nærkontakter til et minimum.
 • Vi ber alle laste ned den nasjonale smittevern-appen.
 • Vi ber alle virksomheter bruke hjemmekontor i den grad det er mulig.
 • Vi mener at munnbind skal brukes i det offentlige rom innendørs når det ikke er mulig å oppnå forsvarlig avstand på én meter. Gjelder ikke barn under 12 år.
 • Vi ber alle en- til en- virksomheter om nøye å følge nasjonal veileder.
 • Vi vil anbefale alle om å innføre to-metersregelen. Da er vi sikrere.

Vennesla kommune stenger kinoen inntil videre. Svømmehallen er også fortsatt stengt for publikumssvømming, men åpen for treninger.

Åpner på heimen:

I helga kom de siste testresultatene for Venneslaheimen. Smittetilfellet for en uke siden, har ikke ført til smitte ved heimen. Dermed åpnet A-bygget (gamlebygget) for besøkende på vanlig måte igjen fra mandag.

Vi ber alle følge med på kommunens hjemmeside og i media. Der vil informasjon bli oppdatert.