- Dette er svært gledelige tall etter noen år med lavere tall. Befolkningsvekst er viktig for utviklingen i både kommuneøkonomi og lokalsamfunn, sier rådmann Svein Skisland.

Fortsetter utviklingen i samme tempo som første halvår, vil Vennesla passere 15.000 innbyggere en eller annen gang rundt sommeren 2020.

Folketallet økte med 0, 7 prosent i Vennesla (103 nye  innbyggere) første halvår. Til sammenlikning økte det med 0,08 prosent i Kristiansand (77 nye innbyggere).

Snittøkningen er 0,2 prosent i Vest-Agder og 0,23 prosent i Aust-Agder.

Vennesla er en av kommunene på Agder med aller best befolkningsutvikling. Bare Søgne og Bykle vokser mer i prosent. I Søgne økte folketallet første halvår med over én prosent (120 personer). Bykle økte med 0,73 prosent (syv personer).

Tre kommuner vokser med mer enn 100 nye innbyggere første halvår: Arendal med 142, Søgne med 120 og Vennesla med 103.

Hele 14 av Agders 30 kommuner opplevde befolkningsnedgang første halvår 2019. Det er Birkenes, Songdalen, Marnardal, Åseral, Audnedal, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Risør Gjerstad, Vegårshei, Bygland og Valle.

Agder har samlet 305897 innbyggere etter første halvår 2019 – en økning på 653 siden årsskiftet.

Befolkning pr. kommune

Antall innbyggere på Agder fordelt på kommune etter første halvår 2019:

Vennesla: 14.733 (+ 103)

Kristiansand: 92.359 (+ 77)

Songdalen: 6.687 (- 19)

Søgne: 11.523 (+ 120)

Lillesand: 11.065

Birkenes: 5.176

Iveland: 1.327

Mandal: 15.701

Marnardal: 2.285 (- 12)

Åseral : 938 (- 1)

Audnedal : 1.770 (-10)

Lindesnes: 4.979 (+26)

Farsund: 9.742 (+ 47)

Flekkefjord: 0.053 (- 13)

Lyngdal: 8.855 (+ 46)

Hægebostad: 1.677 (- 6)

Kvinesdal: 6.030 (- 18)

Sirdal: 1.838 (- 1)

Risør: 6.843 (- 5)

Gjerstad: 2.439 (- 15)

Vegårshei: 2.081 (- 12)

Tvedestrand: 6.070 (+ 1)

Åmli: 1.852 (+ 4)

Grimstad: 23.303 (+ 57)

Arendal: 44.927 (+ 142)

Froland: 5.901 (+56)

Evje og Hornnes: 3.640 (+2)

Bygland: 1.190 (- 2)

Valle: 1.153 (- 3)

Bykle: 960 (+ 7)