Fra Vennesla kirke vil kirkeklokkene ringe i fem minutter fra klokka 12.00 torsdag. Kirka vil også være åpen fra klokka 19.00 til 21.00 torsdag kveld. 

Arrangementet i Kristiansand starter torsdag 22. juli klokka 12.00 og er spesielt tilrettelagt for etterlatte og berørte i hele Agder. Markeringen ved Domkirken blir sendt direkte på Kristiansand kommunes Facebook-side, slik at alle som ønsker det kan delta.

Menneskeverdet

- Terror er ondskap, men terror er også politikk. 22. juli var et målrettet angrep på etnisk, religiøst og politisk mangfold i Norge. Terroristen angrep Arbeiderpartiets og vårt demokratis historiske kamp for likestilling, likeverd og solidaritet, sier fungerende ordfører Drivenes.

Derfor mener han at minnemarkeringen ti år etter terroranslaget både blir en viktig markering av omsorg og medfølelse, men at den også må handle om å respektere hverandre.

- Vi trenger å bli mer bevisste på verdiene som river ned menneskeverdet og verdiene som fremmer det. Ikke fordi vi skal slutte å diskutere vanskelige spørsmål, men fordi historien har vist hvor kort veg det kan være fra ord til handling og igjen terror, sier han.

- En stor utfordring

Drivenes minner om at vi skulle møte terroren med mer kjærlighet, men i de ti årene som er gått etter terror-angrepet har sosiale medier blitt fylt av mange forferdelige konspirasjoner og mye hat, men også mye frykt som det er lett å bli farget av.

- Derfor har vi en vanskelig oppgave med å motvirke nedbrytende holdninger i samfunnet. I speideren heter det at vi skal jobbe for fred og forståelse mellom mennesker. Svaret med to streker under vil alltid være mer folkestyre, mer likeverd og mindre frykt hvis samfunnet skal bli bedre for alle, sier Eivind Drivenes, og fortsetter:

- Det kristne og humanistiske menneskesynet sier at ethvert menneske har ukrenkelig verdi, og derfor opplever jeg denne tiårsdagen ekstra sterk. 77 mennesker betalte den aller høyeste prisen for at vi i Norge ønsker å fremme disse verdiene.  Demokrati og velferd er ingen selvfølge. Det varer bare så lenge vi har respekt for hverandre og tillit til hverandre, sier han.

Samtidig er fungerende ordfører Eivind Drivenes opptatt av at 22. juli er en helt spesiell dag for Arbeiderpartiet og AUF. De har betalt en helt annen pris i kampen for menneskeverd, likestilling og velferdsstat enn alle andre partier.

Vennesla kommune vurderte egen minnemarkering, men kom fort fram til at det mest respektfulle og riktige er å støtte markeringen som foregår ved minnemonumentet som står ved Domkirken i Kristiansand. Samme holdning er i flere av nabokommunene.

Minnemarkeringen ved Domkirken - program

Markeringen starter med musikkinnslag av Bjørn Charles Dreyer og cellist Ariel Alexis de Wolf som skal fremføre Dreyers komposisjon «The Always Juvenilia».

Deretter blir det:

 • Tale ved ordfører Jan Oddvar Skisland
 • Tale ved fylkesleder i AUF, Ida Branthus Hirst
 • Diktopplesing ved skuespiller Henrik Rafaelsen
 • Navneopplesing og kransenedlegging
 • Musikkinnslag ved Bjørn Charles Dreyer og vokalist Signe Salvesen
 • Rosenedleggelse for alle som ønsker

Etter markeringen arrangeres minnesamling for inviterte gjester i Rådhuskvartalet. Her blir det sosialt samvær for de etterlatte og berørte i Agder. Dørene åpner kl. 13.00 og det offisielle programmet starter kl. 14.00.

Minnestund på Arkivet - program

 • Åpent fra klokka 13.00 til 18.00
 • 22. juli blir aldri mer en vanlig sommerdag. 10 år etter de verste terrorhandlingene på norsk jord siden krigen, inviterer Arkivet freds- og menneskerettighetssenter til åpent hus for samtaler og ettertanke.
 • Med vakker musikk, søkende ord og samhold vil minnes de vi har mistet, hedre de overlevende og ta vare på hverandre på en dag ingen skal behøve å være alene.  
 • Åpen kafé. Ulike rom for refleksjon.
 • Kl. 15.00 inviteres til tverreligiøs minnestund.  

Ansvarlig arrangør: Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Samtale i Domkirken - program

 • Kl. 18.00-19.00
 • I Domkirken blir det samtale mellom gruppeleder for fylkestingsgruppen Gro Bråten og sokneprest Aud Sunde Smemo.
 • Deretter blir det tale ved fungerende biskop Freddy Berg før det blir hilsener ved ordfører Jan Oddvar Skisland, imam og leder for muslimsk union Agder, Akmal Ali og fylkesleder i AUF, Ida Branthus Hirst.
 • Det blir også deltakelse fra ungdomspolitikere og musikalsk innslag av pianist Runar Nørsett og solist Tine Wulff.
 • Markeringen er åpen for alle, men det kan være restriksjoner på hvor mange som får komme inn i kirken på grunn av koronasituasjonen.

Ansvarlig arrangør: Kristiansand Domkirke