- Og det gleder jeg meg til. Det jobbes veldig godt på mange områder i Vennesla. Ikke minst vil jeg trekke fram satsingen hvor flere hundre ansatte i skole og barnehage er med på prosjektet «Handlekraftige voksne – trygge barn». Jeg gleder meg til å bidra med mitt, sier hun.

SLT-koordinator jobber med å få ulike etater, virksomheter og aktører til å virke sammen mot felles mål. SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak – med andre ord en svært viktig jobb.

Silje Øvrevik kommer fra Søgne, men bor på Hellemyr med tre barn. Hun jobber i dag med kriminalitetsforebyggende arbeid i Konfliktrådet Agder. Hun har ansvaret for koordinering av straffegjennomføring for unge lovbrytere, gjennom straffereaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Silje har en mastergrad i folkehelsevitenskap. I masteroppgaven interesserte hun seg spesielt for hva som påvirker og kjennetegner barn og unge med høy grad av uønsket adferd.

- Og hva er det?

- Veldig mye og mye forskjellig. En av faktorene jeg ble spesielt opptatt av i dette arbeidet er venners påvirkningskraft på hverandre. Kort oppsummert kan man si at mange ungdommer påvirkes sterkere og hører mye mer på venner enn på voksne som foreldre, lærere og andre. Altså er relasjonsbygging og inkludering svært viktig, for venner kan like gjerne påvirke positivt som negativt, svarer Silje.

Hun gleder seg til å jobbe tverrfaglig og samordnende i Vennesla, og hun skryter av at det allerede er godt samarbeid mellom kommune, skole, helsevesen, politi og frivillighet og foreldre i vår kommune.

- Det er lagt et godt grunnlag å jobbe videre med, sier Silje.

Akkurat det mener også kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Marianne Wegge, som har SLT-koordinator Silje i sin stab.

- Silje har bred erfaring og er en god relasjonsbygger. Hun er faglig sterk, planmessig og samtidig en praktiker som liker å være sammen med ungdommer. Hun kommer til å videreutvikle det gode SLT-arbeidet som allerede finnes i Vennesla kommune, sier Wegge.