Vennesla, som nylig ble tildelt Lærlingeprisen på Agder, vil denne høsten ha 47 lærlinger til sammen, noe som betyr av vi fortsatt når målet vårt om tre lærlinger pr. 1000. innbygger med god margin. Det vil komme enda noen flere nye lærlinger utover høsten

De 20 nye lærlingene fordeler seg på mange fag. Ekstra gøy er det at vi igjen har fått lærling i anleggmaskinførerfager. Kristin Kollen i administrasjonen har som en hovedoppgave å jobbe med lærlingene og å drive vårt eget opplæringskontor. Kate Joreid jobber ogås med å legge forholdene godt til rette for de unge som skal inn i yrkeslivet. Lærlingene får meget god oppfølging.

De nye lærlingene fordeler seg slik:

  • Ni i helsearbeiderfaget
  • To i service og administrasjonsfaget
  • Én i anleggmaskinførerfaget
  • Åtte i barne- og ungdomsarbeiderfaget