Vennesla kommune har utarbeidet egne nettsider  hvor vi informerer de som ønsker å flytte til Vennesla kommune eller som ønsker å etablere virksomhet her:

Vennesla - grønn urban bygd