- Målet til KS er to lærlinger i kommunen pr. 1000. innbyggere. Flere lærekontrakter er på gang i høst, og om kort tid vil vi ha 55 lærlinger i sving og da har vi 3.33 lærlinger pr 1000 innbyggere, sier en fornøyd leder for vårt kommunale lærlingekontor, lærling-koordinator Kristin Kollen.

På Agdertoppen

Bare fire av Agders 25 kommuner har flere lærlinger pr. innbygger enn Vennesla, og det er de små kommunene Bygland, Iveland, Åseral og Vegårshei. Vennesla skiller seg klart ut som den beste lærlingekommunen av alle kommuner med over 10.000 innbyggere på Agder, opplyser Trond Reinhardtsen som jobber med fag- og yrkesopplæring i Agder Fylkeskommune.

- Arbeidserfaringen som lærlingene får i læretiden kombinert med fag-/svennebrev gir et viktig fundament for videre innsats i arbeidslivet. Kommunens engasjement på dette området er et viktig bidrag for å nå målene i Regionplan 2030 om bedre levekår på Agder. Godt jobbet i Vennesla, sier han.

Vennesla kommune ønsker å gi ungdom en sjanse. Vi har et svært aktivt forhold til lærlinger og å gi ungdom de mulighetene de trenger for å gjennomføre en fagutdannelse. Vi er stolte over at vi har så mange lærlinger og at vi har opprettet et eget selvstendig lærlingekontor i kommunen.

Lærlingene tilfører oss viktig ny kompetanse, samtidig sikrer det rekruttering til yrker der det stadig trengs folk.

Tom Erlend er blitt byggdrifter

Et av de nyeste fagene med lærlingeløp i Norge er byggdrifterfaget, og den aller første uteksaminerte lærlingen i dette faget fra Vennesla kommune, er Tom Erlend Tunlid.

- Jeg har hatt tre flotte år i Vennesla, og nå har jeg flere jobbtilbud. Jeg begynte på tømrerfaget, men er glad jeg endte opp som byggdrifter, sier han og skryter særlig av FTV-operatør Helge Ståhl. Det er Helge som har hatt hovedansvar for å lære Tom Erlend det han skal kunne.

- Tom Erlend er en kjernekar og flink. Det har vært moro å samarbeide med han, sier Helge Ståhl og minner om at drift av bygg handler mye om allsidighet.

Vennesla kommune er derfor en perfekt opplæringsbedrift for byggdriftere siden vi har både store og små bygg, gamle og kompliserte bygg og nye og toppmoderne bygg. Du må lære om alt fra å få ting til å virke i et gammelt bygg til datastyring og energikontroll i et nybygg.

Stolt

Avdelingsleder i byggforvaltning, Eirik Lundevold har fagansvar for lærlingen og er  stolt over at første lærling fra denne avdelingen nå har fått fagbrev. En ny lærling skal opp til fagprøve i desember og enda en skal snart begynne.

- Vi ønsker å fortsette å gi lærlinger muligheter hos oss. Det spesielle med byggdrifterfaget er mangfoldet og allsidigheten. Tradisjonelt er FDV-operatører utdannet innen et yrkesfag. Byggdrifterfaget gir oss en «potet» som kan alt om hvordan et bygg skal drives, forteller han.

Byggdrifterfaget krevet grunnkurs innenfor byggfag, vvs eller elektro og deretter tre år i lære.