Lærlinger tilfører ny kompetanse til kommunen. Dessuten er det er en stor samfunnsoppgave å gi ungdom læreplassene de trenger.

-  Vi ønsker å redusere utenforskap i Vennesla. Da er det viktig at både kommunen og næringslivet tar samfunnsansvar og gir ungdommen de læreplassene de trenger, sier Kristin Kollen. Hun er ansvarlig for lærlingearbeidet i Vennesla kommune.

I dag er det 38 lærlinger i Vennesla kommune, og det gjør oss til en av Agders beste lærlingekommuner. Vi har 2,56 lærlinger pr. 1000 innbyggere. KS sitt mål er tre pr. 1.000.

- Vi burde altså ha hatt 45 lærlinger, men det viktigste er ikke måltall, men at all ungdom i Vennesla som trenger læreplass, får læreplass. Der ønsker vi i kommunen å ta vår del av ansvaret, sier Kristin Kollen.

Både erfarne og helt unge

Nylig hadde hun peptalk-møte på Herredshuset med fem renholdere som skal opp til eksamen før de kan ta fagbrev. De har gått i lære, etter å ha jobbet som renholdere i mange år. Ordningen kalles «fagbrev på jobb» og retter seg mot ufaglærte voksne som allerede er i jobb.

- Vi starter nytt kurs for renholdere i mars. Fagbrev gir trygghet både for kommunen og den enkelte ansatte, forteller Kollen.

Antall lærlinger i Vennesla kommune fordeler seg slik:

20 barne- og ungdomsarbeidere

12 helsefagarbeidere

2 institusjonskokker

2 byggdrifterfaget

1 kontor og administrasjon

1 anleggsmaskinførerfaget

Klar oppfordring

På enhetsledermøte nylig oppfordret rådmann Svein Skisland alle enheter om å satse på lærlinger. Som han sa er lærlingene en del av framtida, og den framtida handler om å rekruttere nok personell til de store velferdsgavene en kommune har.

- Når man ansetter en lærling har man et stort ansvar for veiledning og opplæring. Samtidig tilfører lærlingen mye. De tilfører ofte ny og viktig kompetanse og de betyr mye for arbeidsmiljøet, sier Kollen.

- Vennesla skal ha minst utenforskap på hele Agder om fem år, er jo den djerve målsettingen vi har satt. Da må både kommunen og næringslivet gi enda flere lærlingeplass, avslutter Kristin Kollen.