- Det er stort bare å bli nominert. Å komme til finalen er veldig gøy. Denne hederen skal både ansatte og innbyggere ta til seg. Vi jobber godt med utfordringene i Vennesla, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Ragnhild Bendiksen.

Leve hele livet-prisen deles ut i Oslo 16. november og prisen er på 100.000 kroner. De tre finalistene får mulighet til å presentere kommunen sin og arbeidet som gjøres.

Leve hele livet-reformen er en reform som skal bidra til at eldre mestrer livet lenger og at de kjenner trygghet og prisen deles ut til kommuner som jobber ekstra godt med målene i reformen.

Juryen trekker fram en rekke ting der den mener Vennesla utpeker seg med godt og strukturert arbeid. Det pekes spesielt på hvordan kommunen over år har arbeidet med å omstille kommunen for å frigjøre ressurser til å styrke helse- og omsorg.

Juryen trekker særlig fram endret skolestruktur og at Vennesla har effektivisert driften for flere titalls millioner som er flyttet over til helse- og omsorg.

Bred involvering og frivillighet

Juryen trekker også fram den store Frivillighetsmeldingen fra 2021 og helse- og omsorgsplanen som nylig ble vedtatt og mener dette viser hvordan Vennesla jobber målrettet med å få hele kommunen og hele sivilsamfunnet med i arbeidet for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i framtida.

Særlig framheves det tett samarbeidet med frivillige og hvordan befolkning, lag, foreninger og næringsliv har fått være med i de store planprosessene, men også hvordan det samarbeides konkret om en rekke ulike ting. Juryen skryter av samarbeidet mellom Frivilligsentralene og kommunen og framhever hvordan samarbeid med frivilligheten er satt i system.

Ikke minst har juryen merket seg at Vennesla kommune har kjøkken på begge sykehjemmene pluss dagsenteret «Stua». Arbeidet som gjøres med måltider og ernæring får skryt.

Samskaping

Vennesla får skryt for å utvikle nye løsninger, og det pekes særlig hvordan vi legger opp vårt samskapingsarbeid. En egen samskapingsplattform er vedtatt, og den skal formalisere samarbeidet mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet. Vi har ansatt egen samskapingskoordinator i den anledning.  Juryen har merket seg samarbeid rundt prosjekter som Julegada, Ressurser, «Ung innafor», Grønn Urban bygd, Grillbu på Hægelandsheimen, utekafeene på omsorgssentrene og en rekke andre prosjekter, men også at det legges opp til mye mer samskaping i årene som kommer.

Vennesla får også ros for måten vi deler våre erfaringer på.  

De to andre finalistene er Melhus kommune og Sør-Varanger kommune