Ordfører Nils Olav Larsen mottok lærlingeprisen i Arendal under en samling i KS med alle Agders kommuner til stede.
Ordfører Nils Olav Larsen tok i mot prisen på et møte med alle Agders kommuner i Arendal.

- Lærlinger er framtida vår. Derfor er det både moro og viktig at Venneslas innsats legges merke til. Denne prisen fortjener vi, sier rådmann Svein Skisland.

For en ungdom er det mye lettere å få jobb og etablere seg i en kommune som tilbyr læreplasser og muligheter enn i en kommune hvor dørene er stengte. Det sier seg selv, men vi tenker kanskje ikke nok over det. I Vennesla kommune jobbes det målrettet med å legge forholdene til rette - hver dag.

Samfunnsansvar

Lærlinger tilfører kompetanse til kommunen. Dessuten er det en stor samfunnsoppgave å gi ungdom de læreplassene de trenger.  

- Vi ønsker å redusere utenforskap i Vennesla, og vi ønsker å rekruttere og sikre godt personell. Da er det viktig at både næringslivet og kommunen tar samfunnsansvar og gir ungdommen læreplasser, sier Kristin Kollen, som leder kommunens eget lærlingekontor.

Kollen jobber tett sammen med Kate Joreid, og sammen koordinerer de arbeidet med hele 51 lærlinger i kommunen. Det betyr at Vennesla ligger godt foran målet om tre lærlinger pr tusen innbyggere. Vi er en av de kommunene som har aller flest læringer på Agder.

Kollen og Joreid har jobbet svært godt med å utvikle kvaliteten på kommunens tilbud til lærlinger de siste årene. Vennesla har opprettet eget lærlingekontor, og det jobbes hele tiden tett med veiledere og fagansvarlige ute i enhetene for å kvalitetssikre et godt faglig utbytte.

Rådmann Svein Skisland kalte inn Kate Joreid og Kristin Kollen til ordførerkontoret. Der overrasket han med blomster, takk og prisutdeling på TV fra Arendal. De ante ingenting på forhånd.
Rådmann Svein Skisland kalte inn Kate Joreid og Kristin Kollen til ordførerkontoret - uten å si mer. De ble virkelig overrasket da det vanket blomster, heder og pris-ære.

- Lærlingene gir oss som sagt mye ny og oppdatert kompetanse. Samtidig kan vi utvikle ansatte som kan bli i kommunen. Rekruttering er svært viktig for å lykkes framover. Vi må heller ikke glemme de mange som har mye kompetanse i kommunen, har jobbet i mange år, men som mangler fagbrev. Disse kan være en kandidat for fagbrev på jobb, og få mulighet til å ta fagbrev. Senest sist uke ringte ei fra en barnehage. På under ei uke fikk vi henne inn i et lærlingeløp, sier Kristin Kollen.

Fra to til over femti

Prisen til KS Agder deles ikke ut hvert år. Den deles kun ut når en kommune virkelig har utmerket seg med godt arbeid for lærlinger. Det dreier seg om antall lærlinger, bredde i fagtilbud, om hvordan de følges opp og så videre. I år har Vennesla utmerket seg spesielt, og det handler om kommunens årelange satsing.

Kate Joreid husker da Vennesla tidlig på 2000-tallet bare hadde to lærlinger i hele kommuneorganisasjonen. Nå er det altså rundt 51 lærlinger i 5 ulike fag i de ulike enhetene i kommunen.

- Mye endret seg da lærlinger ble en ressurs i budsjettene. Før kom de som en utgift på toppen på slutten, og at da var det vanskelig å rekruttere. Jeg er glad vi har fått til disse endringene, for lærlinger er en kjemperessurs. Vi gir ungdommen kompetanse, men vi gir også kommunen mulighet til å utføre sine oppgaver på en god måte, sier organisasjonssjef Heidi Engestøl.

Overrasket på ordførerkontoret

Vi må tilbake til ordførerens kontor. Ordfører Nils Olav Larsen deltok på strategikonferansen i Arendal og mottok prisen der. Hjemme i Vennesla hadde rådmann Svein Skisland ordnet blomster, snitter og bløtkake, men ikke sagt noe. Kristin Kollen, Kate Joreid og enhetsleder for administrative fellestjenester, Geir Knutsen, fikk beskjed om å komme på møte hos ordføreren straks.

De visste ikke helt hva dette kunne være, men ble selvsagt veldig gledelig overrasket da det vanket heder og godord og blomster.

- Vi skal fortsette vårt gode arbeid med lærlinger. Lærlinger handler om grunnlaget for morgendagens velferd. Vi kommer ingen veg hvis ikke vi hele tiden kan fylle på med nye, dyktige og oppdaterte ansatte. I en stor organisasjon som vår, må det hele tiden jobbes godt med rekruttering, sier en fornøyd rådmann Svein Skisland.