Før helga skrev pressen at det sto dårlig til med åpenheten i Vennesla, og rådmann Svein Skisland var ikke fornøyd med å være midt på treet. Han ønsker at Vennesla skal være kjent som en åpen og imøtekommende kommune, der innbyggerne kan kontrollere det som foregår.

Derfor er det gledelig å kunne fortelle at ekspertene i Pressens offentlighetsutvalg som står bak Åpenhetsbarometeret, regnet feil i Venneslas tilfelle. Vi skal ha fem poeng høyere score enn først beregnet. Det flytter oss fra 122. plass til 34 plass nasjonalt og på Agder fra en skuffende 12. plass til en flott delt femteplass sammen med Bykle. 

Vennesla kommune jobber videre mede økt åpenhet, fordi demokrati og folkestyre ikke er mulig hvis ikke innbyggere kan følge med på og kontrollere det som skjer. Åpenhetsutviklingen henger også sammen med digitalisering og videreutviklingen av programmer som skjer via samarbeidet med IKT Agder. 

Vi gjengir her pressemeldingen som er sendt ut fra offentlighetsutvalget:

"Pressens offentlighetsutvalg publiserte i forrige uke Åpenhetsbarometeret 2021, hvor vi forsøkte å måle hvilke kommuner i Norge som er best på åpenhet og innsyn.I den første publiserte rapporten fikk Vennesla 17,5 poeng - omtrent akkurat på snittet i Agder og over det nasjonale snittet. Det var dessverre feil.

For å undersøke hvor raskt kommunene besvarer innsynskrav, sendte vi to ulike innsynskrav til landets kommuner, i kommunedirektørens arbeidsavtale og ordfører og varaordføreres samlede godtgjørelse. Raske svar på slike henvendelser er generelt viktig for pressen, og trege og manglende svar er et gjentakende problem mange steder.

Og Vennesla kommune besvarte begge deler raskt. Men det ene svaret ble ikke registrert riktig, og det ble stående som innkommet senere enn åtte dager, selv om det kom allerede etter én dag. Kommunen fikk dermed to minuspoeng, mens den skulle hatt tre plusspoeng. Altså en forskjell på hele fem poeng.

Samtidig som vi beklager, vil vi gi ros til Vennesla kommune for at de har veldig mye på plass for å sikre god åpenhet: De svarte faktisk raskt på våre innsynskrav. De har gode systemer og rutiner for publisering av politiske dokumenter. Og de har et stort antall ansatte og folkevalgt registrert i (det frivillige) styrevervregisteret.

Vennesla fortjener honnør, enda mer enn det fremsto som i vår første rapport."