Nå skal utslippene ned

 - Vi er jo på ett vis ti år for sent ute. Samtidig er vi tidlig ute – og nå tar Vennesla grep som vi har grunn til å være stolte av. Det grønne skiftet må gjennomføres og vi må ta vårt ansvar, sier ordfører Larsen.

Klimapartnere  feirer ti år i år. Nettverket ble stiftet i Arendal i 2009 av Grid Arendal, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Målet var klart: Nettverket og partnerskapet skal bidra til å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Nå er det 53 medlemmer  i Klimapartner Agder. Sju kommuner, to fylkeskommuner og en rekke private og offentlige bedrifter og virksomheter. Samtidig er Klimapartner blitt «eksportvare». De siste årene er det stiftet 11 andre partnerskap utover i regionene i Norge.

- Vi gleder oss til å bli en del av dette kompetansemiljøet og vi ser fram til konkrete resultater, sier ordfører Larsen.

Framover vil kommunen jobbe tett med Klimpartner for å finne gode klimatiltak både i kommunens organisasjon og i lokalsamfunnet. Det er også snakk om et nytt klimasamarbeid som heter Klimaks hvor Vennesla og kommunene i Setesdal skal samarbeide.

Vennesla i tet i Norge

På årsmøtet i Arendal benyttet han også anledningen til å skryte av Vennesla. Faktisk er Vennesla Norges fremste kommune på klimavennlig arealpolitikk for tiden. Thomas Kiland-Langeland hos fylkesmannen i Aust og Vest-Agder sier han ikke kjenner  til en eneste kommune som har våget å ta like djerve valg som Vennesla. Debatten pågår mange steder, men Vennesla har gjort det.

- Vi har i kommuneplanen kuttet ut nesten 2000 tidligere godkjente boliger oppe på heia. I stedet skal vi bygge tettere i sentrale områder av kommunen. Endelig vedtak gjøres i april. Det er stas å vite at vi helt i helt i tet med slike valg. God arealpolitikk er svært viktig for å nå klimamålene, sier ordføreren.

Han trakk på møtet også fram arbeidet med Grønn Urban Bygd.

- Vi har hatt en prosess på hva vi vil være i framtida i Vennesla. Det grønne perspektivet blir svært viktig, sier ordføreren som varsler tøffere klimatiltak i årene som kommer.

Gode eksempler på klimatiltak

Klimapartner hjelper faglig med å finne ut hva den enkelte partner kan gjøre for å få ned klimautslippene. Det siste året har medlemmene samlet redusert utslippene sine med 12 prosent. Det handler om helt konkrete ting. Her er noen eksempler.

 • Asko i Lillesand jobber videre med sine solfangere på lagerbygningen og produserer egen strøm.
 • Hennig Olsen Is har bygget eget renseanlegg og slipper mye mindre avfall ut i kloakknett. Noe avfall kan nå brukes om igjen.
 • Arendal har sluttet med parkeringsplasser til kommunalt ansatte. I stedet må ansatte dele på en del el-bilder. Konsekvens: Reduserte utslipp og nettogevinst økonomisk fordi det ikke lenger skal utbetales kjøregodtgjørelse.

Hva som vil skje i Vennesla er ikke helt klart ennå. Kommunen har både elbil og el-sykkel som ansatte kan bruke når de skal rundt i kommunen.

Noen alvorlige fakta om klima-utviklingen:

På konfernasen i Arendal kom det fram en del faktiske opplysninger om klimautviklingen. Enkelte av dem er ganske dramatiske:

 • CO2-nivået i atmosfæren har vekslet mellom 150 og 280 milliondeler i flere hundre tusen år. På det lave var det istider, på det høye varme tider.  Hvert skifte tok tusenvis av år. Siden 1750 og den idustrielle revolusjon har CO2-nivået steget ekstremt, og nå ligger det rundt 410 milliondeler.
 • Havisen i Arktis er nå 2,5 millioner kvadratkilometer mindre enn normalen på åtti-tallet?  35 prosent er borte vekk.
 • Polarfarere har inntil nylig kunnet drikke vann fra isen i Arktis. Det er blitt mye vanskeligere. Før var isen mange år gammel og isen og snøen var ferskvann. Nå er vinterisen stort sett fersk og nokså ny. Dermed er saltinnholdet så høyt at både dyr og mennesker må holde seg langs land for å få tak i ferskvann.
 • Det er nå i snitt 40 færre dager med skiføre i Oslo enn det var på åtti-tallet.
 • Før lå havisen så tykk rundt Svalbard at øya hadde kaldt og tøft innlandsklima. Nå er det flere vintre med mildvær om vinteren. Når isen forsvinner, blir det fuktig kystklima på øya.

Noen fakta om Klimapartner:

 • Formidler klimakunnskap
 • Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
 • Skaper møteplasser for klimadebatt
 • Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 Satsingsområdene:

 • Kunnskap: Klimakunnskap er en forutsetning for at virksomheter og enkeltindivider skal kunne utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere formidler kunnskap for å redusere klimagassutslipp, forstå utfordringer og se muligheter.
 • Grønn utvikling: En grønn utvikling oppnås gjennom kunnskapsdeling og samarbeid. Klimapartnere arbeider for å utvikle og fremme grønne forretningsideer, og bruk av grønne varer og tjenester. Det skal være lønnsomt å redusere klimagassutslipp.
 • Samarbeid og kommunikasjon: Samarbeid og kommunikasjon bidrar til kunnskap og utvikling. Klimapartnere skaper møteplasser for klimadebatt, kunnskapsdeling og samarbeid.
 • Regionalt, nasjonalt og internasjonalt: Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid er viktig for å utvikle lavutslippssamfunnet. Klimapartnere samhandler med nasjonale og internasjonale prosjekter og initiativ.