Det var i vår regjeringen etablerte et topplederforum som skal drøfte hvordan Norge kan nå og håndtere bærekraftmålene. Seks statsråder deltar i dette forumet. Det gjør også LO-lederen, NHO-lederen og en rekke andre toppledere. Det er snakk om en meget innflytelsesrik forsamling.

Vennesla er utpekt til å representere landets kommuner på Topplederforums møte i september som har tema: «Hvorfor øker ulikhetene og hva kan gjøres for å redusere dem?»

- Jeg kommer til å snakke om arbeid, utdanning og bolig. Det var de grunnleggende elementene da velferdsstaten ble til, og det er fortsatt det grunnleggende for inkludering og deltakelse, sier Drivenes, som reiser til Oslo som fungerende ordfører siden Nils Olav Larsen er på reise i utlandet.

Drivenes og Vennesla kommune kommer også til å legge stor vekt på samskaping og hvor viktig det er at kommune, næringsliv og frivillighet går sammen i kampen mot ulikhet og utenforskap.

Venneslabrua er prosjektet der mange aktører samarbeider om å finne vegen til skole eller arbeid i det tempo og takt som ungdommen selv greier, ut fra sine egne forutsetninger. Tallene viser at av 87 ungdommer som har fått tilbud fra Venneslabrua er 52 i arbeid eller skole. Et formidabelt resultat.

Et annet eksmepel er sommerjobbprosjektet der næringslivet bidro sammen med NAV slik at 41 ungdommer fikk sommerjobb og sitt første møte med yrkeslivet.

- Men vi må også tenke langsiktig. Vi må skape lokalsamfunn og boformer som er med på å fremme helse og inkludering. Både gjennom samskaping og måten vi organiserer lokalsamfunnet på. Her er den kortreiste bygda viktig. Fysisk aktivitet har enorm positiv effekt for hvordan det går senere i livet med helse, psyke og evne til å delta i fellesskapet, sier Drivenes.

Disse er med i Topplederforum for bærekraft

 • Kommunal- og distriktsministeren (leder)
 • Kunnskapsministeren
 • Klima- og miljøministeren
 • Næringsministeren
 • Utviklingsministeren
 • Leder for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Leder for Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bes utnevne et medlem
 • Leder for Nasjonal komité for agenda 2030 i UH-sektoren (SDG Norge)
 • Leder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Leder for Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Leder for UN Global Compact Norge
 • Forum for utvikling og miljø (ForUM)