- Dette er så stas! Det er 50 år siden vi passerte 10.000 innbyggere. Jeg har spilt fotball med bestefar til lille Elias, Jan Inge Hægrland, og han var knallgod. Ingenting sikrer Venneslas framtid bedre enn mange nye barn, sa ordfører Larsen.

15.000 kroner og vase

Gave hadde han også. 15.000 kroner overføres på konto til Elias etter hvert. Blomster til foreldrene og en helt spesiell vase – den såkalte kommunevasen.

-Den skal følge Elias gjennom livet og minne ham på at han er innbygger nummer 15.000. Den vasen gir vi bare til kommunestyrerepresentanter som skal takkes av. Den henger svært høyt, men nå var det på tide med et unntak fra regelen, sa ordføreren.

elias5

3570 gram

Elias veide 3570 gram og var 48 centimeter lang da han ble født noen uker for tiden den 25. mai. Foreldrene er Isabell Knutsen Hægeland (opprinnelig fra Kvarstein) og Øyvind Hægeland fra Hægeland. Hun er til daglig lærer på Vatnestrøm skole i Iveland, han er tømrer i Bico.

Bror Endre på tre er stolt storebror. Familien bor i Smiheia på Hægeland. Rådmann Svein Skisland bor like ved – og var selvsagt ekstra stolt hægedøl under seansen i kommunestyresalen torsdag.

- Vi synes det er veldig moro at vi blir invitert til ordføreren og kommune. Det er jo stas dette her, sa Øyvind og Isabell. De hadde ikke tenkt tanken på at Elias skulle bli historisk på denne måten, og begge ble overrassket da kommunen ringte mandag og fortalte om at vi passerte 15.000 innbyggere akkurat 25. mai da Eilas  ble født.

Ekteparte forteller at Elias får en stor klasse å gå i når han om seks år skal begynne på Eikeland skole og oppvekstsenter. Hægeland er nemlig inne i en aldri så liten baby-boom i år. Vanligvis fødes rundt 10 barn i året i Hægeland. I år kan det bli det dobbelte.

- Det er vel koronaen. Noe må en jo finne på, lo Øyvind.

elias1

Oppfordret til flere

Helsesykepleier Katrine Andersen Freuchen var selvsagt også invitert til kake og kaffe i kommunestyresalen. Hun bekrefter at det fødes mange nye innbyggere i Hægeland i år. Hun skal nå sjekke Elias hver måned de neste seks månedene. Deretter er det annenhver måned fram til ett år, og så enda sjeldnere. Hjemmebesøk er også på gang. Barn som fødes i Vennesla får god oppfølging.

Fødselstallene er på vei ned over hele Norge. Ordfører og rådmann minner om at befolkningsvekst er svært viktig for en kommune, og begge sa klart til Isabell og Øyvind at de forventer flere søsken.

- Kanskje det blir tre. Det er vel planen, men vi får se, lo ekteparet.

- Dere må i alle fall holde oss orientert. Elias er et flott navn. Nå får han egentlig dåpsgaven av kommunen. Dere må si fra når konfirmasjonen nærmere seg, lo ordfører Larsen.

Noen historiske tall

Da Vennesla passerte 10.000 innbyggere i 1971, ble det født 216 barn i kommen. I 2020, med nesten 50 prosent flere innbyggere, ble det født 163. Det sier noe om hvordan utviklingen går. En sterk grunn til befolkningsøkningen er jo faktisk at innbyggerne lever mye lenger enn før.

Et annet poeng: I 1971 økte innbyggertallet med 259 i Vennesla kommune. I fjor økte det med 161. Vi har aldri greid å slå 1971 de siste femti årene. Men får vi folk til å bli i bygda, vil folketallet øke fort:

I 1971 flytta 473 inn og 348 ut. I fjor var disse tallene økt kraftig. Da flytta 722 inn og 630 ut.