Vennesla kommune har til sammen søkt om over 25 millioner kroner(25.342.000 kr. for å være helt nøyaktig) fordelt på 15 søknader og 31 tiltak.

Det er park- og idrettsjef Jürgen Orf som administrrer ordningen og passer på at søknadsfristene holdes for Vennesla kommune.

Dette er søknadene til ordinære anlegg:

  • Sandripheia fritidspark 14.424.000 kroner ( 7 søknader )
  • Moseidmoen idrettspark 9.999.000 kr. (6 søknader)
  • Venneslafjorden   tursti 319.000 kr. (2 søknader )

Nærmiljøanlegg:

  • 2 søknader på til sammen 600.000 kroner.

Flere søknader har vært fremmet tidligere, men ble avslått på grunn av manglende midler, noe vi kaller for etterslep.  Disse søknader må fornyes og rykker opp i køen. Selv om det blir avslag et år vil tildeling av midlene komme etter hvert .

Hvert år fordeler Norsk Tipping sine spillemidler (overskuddet) til en rekke formål. En drøy milliard kroner går til å drifte norsk toppidrett og idrettsforbundet, til forskning,  antidopingarbeid, kulturformål og støtte til lokale lag og foreninger.

64 prosent av spillemidlene går til å støtte utbygging av anlegg. I fjor var anleggstøtten rundt 1,6 milliarder kroner samlet sett.

HER kan du lese mer om spillemiddelordningen.