- Enten du jobber i Vennesla sentrum eller skal videre til byen, er nå buss et meget godt alternativ til bil. Vennesla har faktisk ett av Agders aller beste lokalbusstilbud fra og med januar 2023, sier Steinar Moberg Bjorøy.

Han fagleder for ruteproduksjonen i Agder Kollektivtrafikk og stolt over at lokalruta nå også omhandler Smååsane. Dermed går det lokalbuss til og fra sentrum fra alle de tre store boligområdene på heia i Vennesla: Lomtjønn, Heptekjerr og Smååsane.

Moberg Bjorøy sier lokalbusstilbudet er sammenlignbart med det som er i for eksempel Mandal, deler av Vågsbygd og Flekkefjord.

Bedre tilbud enn mange vet om

Vi tror ikke alle er klar over hvor bra tilbudet faktisk er blitt til og fra de største boligområdene. Det er bare å lese tabellen over her og se om ikke du finner en buss som passer:

  • Fra Vennesla sentrum til byen går det buss hvert tiende minutt på morgen og hvert kvarter hjem igjen om ettermiddag, og timesfrekvens fra kl. 19.45 til  kl. 00.45. Disse bussene fungerer også som lokalrute langs fv 405. Nattbuss fra byen fredag og lørdag.
  • Fra Hægeland og Øvrebø til byen går det buss hver halvtime om morgenen, hver time om ettermiddagen hjem igjen og annenhver time om kvelden fram til midnatt.
  • Fra de store boligfeltene går det buss hver halvtime til sentrum fra litt før halv syv om morgenen. Etter en pause om formiddagen går det så buss hver time igjen fra cirka 11.00 til cirka 18.00. (se nøyaktige tider i tabellen)

Noen steder mangler dessverre buss helt ennå. Men der de fleste bor, i de store boligområdene og langs fylkesvegen, er det nå et godt kollektivtilbud.

Mye billigere enn bil

Prismessig er buss svært konkurransedyktig:

  • 630 kroner for månedskort for voksen mellom 30 og 66 år  
  • 420 kroner for månedskort for eldre og unge mellom 20 og 29 år  
  • 315 kroner måneden For ungdom mellom 18 og 19
  • 285 kroner måneden for ungdom mellom 6 og 18

Da kan du ta så mye buss du vil i hele Kristiansand-regionen for dette kortet. Og det er bare å slå fast: Buss er vesentlig billigere enn bil! Prisene justeres noe fra februar.

- Håper flere får øynene opp for buss

- Jeg tror faktisk mange ikke er klar over mulighetene for å reise kollektivt i Vennesla. De er mye bedre enn mange tror, selv om vi fortsatt har store udekkede behov og må jobbe hardt for å forbedre ytterligere. Jeg håper flere får øynene opp for bussen framover, sier rådgiver Ingrid Konsmo som blant annet jobber med trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i Vennesla kommune.

Men alt er ikke på plass: Både fra Heptekjerr og Lomtjønn går det buss ned til bygda fire ganger med halvtimes mellomrom om morgenen. Fra Smååsane mangler avgangen rundt klokka 08, her går det kun tre avganger. Derfor passer ikke bussen fra Smååsane veldig godt for de som skal pendle til skole.

- Vi har fått noen klager på akkurat dette. Vi kjører med to busser om morgenen og en buss resten av dagen. Rett før åtte må den ene bussen inn i skoleskyss annet sted. Derfor mister vi en avgang med halvtimesfrekvens fra Smååsane. Vi har ingen løsning på dette nå – uten at det vil koste for mye, sier Steinar Moberg Bjorøy.

For å få buss til Smååsane, forsvant også lokalbussen i Veråsvegen. Tidligere er den forsvunnet på Heisel. Dette har å gjøre med svært få passasjerer og at man har ønsket å prioritere bussene til de store boligfeltene.

Bestillingsruta fra Hægeland

Vi må også minne om bestillingsruta mellom Hægeland, Øvrebø og Vennesla. Den fikk et betydelig oppsving i fjor etter god markedsføring og brukes nå av flere.

Du bestiller via Taxi sør. Bussen/bilen henter deg inntil fem kilometer fra traseen fra Hægeland, via Skarpengland til Vennesla. Det koster 20 kroner ekstra å bli hentet hjemme.  Den går tirsdag og torsdag og kommer til Vennesla 09.30, før retur igjen 12.00.

For mer info:

Rutetabeller for Kristiansandsområdet

Billettpriser Agder kollektivtrafikk