Det er mistanke om Delta-smitte. Denne virus-varianten er vesentlig mer smittsom enn andre kjente mutanter. Smitten i Vennesla er del av et nasjonalt utbrudd. Så langt er innbyggere i åtte kommuner på ulike steder rammet. Arrangementet foregikk i en kommune utenfor vår region og vårt fylke.

Mange i karantene og ventekarantene

- Vi har satt i gang omfattende karantene og dette utvides etter hvert som vi får mer og mer oversikt over nærkontakter, sier kommuneoverlege Robert Burman, etter at meldingen om ny smitte kom.

  • Ved Vennesla skole er alle som var i SFO mandag 28. juni og tirsdag 29. juni satt i smittekarantene. Her dreier det seg om 26 barn og flere voksne som  må i karantene..
  • Ved Solsletta barnehage er én avdeling rammet. Her er det også snakk om 28. juni og 29. juni. Her dreier det seg om 25 barn og ti ansatte som må i karantene.
  • Det er gitt informasjon til aktuelle personer i den smittede familiens nabolag, slik at testing kan skje her også.
  • Siden det kan være snakk om Delta-varianten settes også husstandsmedlemmene til alle nærkontakter i ventekarantene inntil nærkontaktene har mottatt første negative testsvar

Barn, elever og aktuelle som er involvert i denne saken, bes teste seg allerede i kveld eller lørdag.  Foreldre og foresatte varsles gjennom skolens og barnehagens egnekanaler og via vårt smittevernteam, som utover kvelden vil ringe hver enkelt. 

Noen berørte kan ha dratt på ferie når vi ringer. Da bør dere oppsøke kommunen der dere er for testing.

Vi har utvidet kapasiteten ved testsenteret i Holtet fra og med i kveld fredag og gjennom hele helga!  Det blir testing på ettermiddag og kveld, i tillegg til formiddagene, de neste dagene. Test bestilles via c19.no. Testing er i stor grad frivillig. Vi ber om at folk etterkommer oppfordringen om å teste seg.

- Klokt å redusere sosial kontakt

Fungerende kommuneoverlege Burman vil foreløpig ikke innføre nye og strengere smitteverntiltak i Vennesla. Men han mener det er viktig at alle innbyggerne nå tar smittevern ekstra på alvor.

- Jeg vil ikke foreslå store innstramninger nå, men det er ikke tiden for å øke de sosiale treffpunktene. Det er klokt å redusere den sosiale kontakten nå – til vi vet mer. Dette utbruddet er akkurat det vi ikke ønsket skulle skje nå. Vi har mistanke om Delta, men dette er ikke avklaret ennå, minner Burman om.

FHI følger situasjonen tett siden så mange kommuner som åtte til nå er involvert. De har bedt om fortløpende informasjon om utviklingen, og det vil de selvsagt få.