Hovedbygningen er en gårdsbygning fra 1838, som ligger flott til på ei høyde opp mot Digemyr. I tillegg er det et stabbur fra før 1640. I bygdemuseet finner du tusenvis av godt bevarte gjenstander fra dagliglivet før i tida. 

Skolemuseet ligger på andre siden av fylkesveg 405. Dette bygget var opprinnelig barnehjem og skole. Før det ble museum var det skole i første etasje og to lærer-leiligheter i andre etasje. Her bodde lærere i alle fall til godt ut på 1960-tallet. Både lieligheter og klasserom er innredet omtrent slik de var. Mange i Vennesla har gitt gamle ting til utstillingen, som Vennesla historilag har ordnet mye med. Det er også et omtrent komplett gammeldags tannlegekontor i bygningen

I dag brukes museet av Vennesla historielag som bl.a. har aktiviteter både vår og høst for skolebarn i forbindelse med Den kulturelle Skolesekken. 

tett ved skolebygningen ligger også en gymsal fra 1930-tallet. Den er en av få bevarte fra sin tid. I den har Venneslas minibyggere tilhold. En rekke gamle bygninger fra Vennesla er gjenskapt i miniatyr. De står utstilt i gymsalen.

Vennesla historielag har mye lokalhistorisk stoff, ikke minst bilder, på sin nettside.