Vennesla er kjent som håndverkerbygda med mange flinke fagfolk. Samtidig har det vært et mål å få flere til å ta høyere utdanning. Dette fordi Vennesla trenger mer variert arbeidsliv og enda flere muligheter og fordi det er viktig at venndølene er med på og utmerker seg gjennom det store kompetanseløftet som skjer innenfor alle sektorer av samfunnet.

Den siste utdanningsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå viser at venndølene tar høyere utdanning som aldri før og at arbeidet med å "modernisere og utvikle bygda" bærer frukter..

Mens bare 1,0 prosent av venndølene hadde lang universitetsutdannelse i år 2000, er tallet 3,1 nå. Altså en tredobling.

For landet som helhet er tallene for lang universitetsutdannelse  4,8 og 9,7 prosent i samme tidsrom. Vennesla er fortsatt bak, men vi tar godt innpå.

33,4 prosent av alle nordmenn over 16 år har utdannelse utover videregående skole. I Vennesla er tallet 19,8 prosent, men også her tar vi innpå – og det ganske kraftig.

I 2000 var det bare 10,8 prosent i Vennesla som hadde høyere utdannelse, tallet for landet var da 24 prosent.  Vennesla har i praksis doblet andelen med høyere utdanning siden årtusenskiftet, en mye kraftigere framgang enn i resten av landet.

Les mer på:

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar