- Det er er en sterk film med et sterkt språk som viser oss hvordan virkeligheten på nettet faktisk er. Den er veldig tankevekkende og viktig. Altfor mange bruker ord på nett som de aldri ville brukt ellers. Jeg håper filmen vil gjøre oss mer bevisste hvor alvorlig dette egentlig er, sier SLT-koordinator i Vennesla kommune, Indira Derviskadic

Hun jobber mye med barn og unge og er særlig opptatt av denne gruppen. Det finnes ungdom i Vennesla som aldri blir kvitt de harde ordene. De tikker inn på mobilen hele tiden, helt inn i senga om kvelden.

- Vennesla barne- og ungdomsråd har bedt oss jobbe mer med denne problematikken framover. Skolene er godt i gang. Vi kommer til å lage en egen plan mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Det handler om måten vi omtaler hverandre og snakker til hverandre på. Dette er noe som skjer i alle aldersgrupper og noe vi må snakke mye mer om og gjøre mer med, sier Indira.

For det er ikke bare barn og unge som opplever mye hets på nett. Du trenger ikke lete lenge på sosiale medier eller i kommentarfelt før du finner voksne som bruker et helt annet språk på nett enn de ville gjort ansikt til ansikt. 

Filmen til Steffan Strandberg heter «Stoppnetthets»  Den tar opp hvordan folk opptrer på nett og målet er å få folk til å tenke seg om og endre adferd.

- Vi må forebygge at dette utvikler seg i enda verre retning. Hatkriminalitet og hatefulle ytringer er et alvorlig samfunnsproblem med betydelige skadevirkninger. Det er en trussel mot demokratiet, sier Indira Derviskadic.

Filmen til Steffan Strandberg er laget med støtte fra Stiftelsen Cultiva, LO, NHO, Medietilsynet, Abup, Landslaget for lokalaviser, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norske PEN, Likestilling og diskrimineringsombudet, Amnesty Norge, Antirasistisk senter, Kristiansand kommune, Human-etisk forbund og KS, Sørnorsk filmsenter.