- Jeg er glad for å få denne sjansen, og gleder meg til å komme i gang, sier Rolf Velle. 

Han er nå både NAV-leder i Vennesla og prosjektleder for nye NAV Midt-Agder. 

Vennesla, Iveland, Valle, Bygland og Åseral har besluttet at de ønsker å være med i vertskommujnesamarbeidet NAV Midt-Agder, mens Bykle skal ta stilling til saken etter kommunevalget.

Velle sier han ser fram til å bygge opp det han mener blir et meget framtidsrettet og god NAv-kontor. 

- Jeg har blitt kjent med mange flotte medarbeidere i de ulike kommunene detsiste året, og er sikker på at vi med disse folkene har kompetansen og egenskapene som skal til for å lykkes, sier han.

Det var direktør for NAV Agder, Elisabeth Bløstad, som fredag ansatte Velle i den nye stillingen. I intervjuutvalget deltok også rådmann Svein Skisland og tillitsvalgte fra stat og kommune.

- Vi hadde intervjuer med flere meget godt kvalifiserte kandidater, men etter en totalvurdering bestemte vi oss for Rolf Velle som leder for NAV Midt-Agder, sier Blørstad.