Parkering og kollektivtilbud

Vennesla har et godt utbygd kollektivtilbud - særlig til og fra Kristiansand. Vi har også gode parkeringsområder for besøkende.

Parkering med skive

Vennesla har flere hundre offentlige parkeringplasser i og tett ved Vennesla sentrum. I denne delen av kommunen er det krav om parkeringsskive.

Du må sette skiva på det tidspunkt du parkerte. Da kan våre kontrollører lett finne ut om du har stått for lenge eller ikke. Det er rift om plassene og viktig at nye kan få plass.

  • I Graslia er den store pendlerplassen der vi har døgnparkering
  • I sentrum er det både 24-, 4-, og 2-timersparkering. 
  • Ved skolene, kirka og svømmehallen er det også godt med parkeringsplasser og ulike tidssoner.

I Øvrebø og Hægeland er det også godt med parkeringsplasser.

Buss

Fra alle tre bygdesentrene er det lett å pendle til og fra jobb eller studieplass i Kristiansand. Vi har også lokalbuss til alle de største boligområdene.

  • Fra Vennesla sentrum til byen går det buss hvert tiende minutt på morgen og hvert kvarter hjem igjen om ettermiddag, og timesfrekvens fra kl. 19.45 til  kl. 00.45. Disse bussene fungerer også som lokalrute langs fv 405. Nattbuss fra byen fredag og lørdag.
  • Fra Hægeland og Øvrebø til byen går det buss hver halvtime om morgenen, hver time om ettermiddagen hjem igjen og annenhver time om kvelden fram til midnatt.
  • Fra de store boligfeltene går det lokalbuss hver halvtime til sentrum fra litt før halv syv om morgenen. Etter en pause om formiddagen går det så buss hver time igjen fra cirka 11.00 til cirka 18.00. 
  • Det er egen bestillingsrute mellom Hægeland, Øvrebø og Vennesla tirsdager og torsdager.

Rutetabeller for Kristiansandsområdet

Billettpriser Agder kollektivtrafikk

Tog

Vennesla stasjon har mellom seks og åtte avganger daglig i begge retninger mot Stavanger og Oslo. Sørtoget stopper alle sine tog i Vennesla. Ved stasjonen er det gode, gratis parkeringsmuligheter. Stasjonen ligger 30 meter fra bussholdeplass.

Sørtoget