- Det er mange som kan være borte fra jobb en dag eller to uten at det merkes. Rådmannen kan nok være borte lenge uten at innbyggerne klager. Men det går fort helt galt hvis dere er borte, sa Skisland i sin lille tale.

Uten renholdere blir det fort helsefarlig i enkelte bygg. I andre blir det utrivelig og slett ikke greit å være, fremholdt rådmannen. 

I Vennesla jobber det rundt 45 renholdere til enhver tid (litt uklart tall grunnet delinger og vikarer). De aller fleste er kvinner.

Rådmann Skisland hyllet renholderne for innsatsen. Det er aldri budsjettoverskridelser. Driften er effektiv og på miljøundersøkelser skårer renholderne helt i toppen.

- Heldigvis jobber dere veldig effektivt, for det kan fort komme forslag om at private kan utføre renhold for kommunen. Det er jeg i mot. For tilfeldige renholdere vil ikke utføre samme kvalitet som dere som kjenner byggene og har erfaring over mange år, sa rådmannen.

- Vi gjør så godt vi kan, kvitterte renholdsleder Wenche Haddeland som sammen med fagleder Hilde Almedal har ansvar for renholdstjenesten.

Renholderne fortsatte med foredrag fra Fagforbundet, kake og kaffe i kommunestyresalen og sosialt treff.  De jobber på svært mange forskjellige lokasjoner og treffes sjelden.

Renholdernes dag, som alltid er første mandag i desember, er en kjærkommen anledning til å treffe kolleger man sjelden ser ellers.

I fjor laget vi egen reportasje om renholderne i svømmehallen, og den kommer  i reprise her: De vasker og rydder mens du sover.