Det er NAV Vennesla som sammen med den lokale næringsforeningen deler ut disse to prisene. Inkludering i arbeidslivet er avgjørende for at samfunnet skal lykkes og den enkelte innbygger skal lykkes. Prisene er diplom og kunstverk laget av Elise Osmundsen.

Årets inkluderingsildsjel er Helge Ståhl.
- Vi har alle et ansvar for å gi muligheter, sa Helge Ståhl da han fikk pris som årets inkluderingsildsjel. Her er han sammen med Rolf Velle og Nils Olav LArsen

Like berømt for inkludering som for Kulturhuset

NAV-leder Rolf Velle sa det slik:

 - Linda Fagerheim vant i fjor. Hun drømmer om at Vennesla skal bli like berømt for sitt arbeid med inkludering som vi er for Kulturhuset. Det er jeg enig i, sa han og fortsatte:

- Alle utsettes vi for livet, men det rammer ulikt. 30 prosent faller utenfor arbeidslivet. De som sliter mest er de som mangler erfaring og kompetanse, er fremmedspråklige eller har funksjonsnedsettelser. De er naboer, venner, familie. Samfunnet trenger flere i arbeid. Den enkelte trenger noe å gå til, sa Velle, som er leder for NAV Vennesla i tre uker til. Da skifter kontoret navn til NAV Midt-Agder og Vennesla blir vertskommue for et kontor som skal betjene Åseral, Vennesla, Iveland, Bygland, Valle og Bykle.

Velle beskriver Vennesla som ei raus og romslig bygd – og han er glad for at så mange bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bidra til å åpne dører og gi mennesker muligheter. Velle sa at mange ikke ser sine ressurser selv en gang. De trenger å bli sett og få en mulighet.

Og det har både Fru Moseid og Helge Ståhl bidratt til.

Juryens begrunnelser:

Årets inkluderingsbedrift 2019 er Fru Moseid/Moseid bakeri:

 «Bedriften har gjennom flere år vist særlig positive holdninger til inkludering i arbeidslivet både i kafeen og bakeriet. De viser romslige holdninger, ser ressursene som ligger i den enkelte, og har gjennom dette lagt til rette for kvalifisering og arbeidsmuligheter for mennesker som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet. Fru Moseid er en flott samarbeidspartner og fremstår som en god rollemodell for andre virksomheter.»

Årets inkluderings ildsjel 2019 er Helge Ståhl:

 «Årets ildsjel er et kjent navn for mange i Vennesla. Han har gjennom flere år vært en raus og god kollega som fremmer inkludering i arbeidslivet, og som bidrar til et inkluderende fellesskap også etter arbeidstid. Han ser ikke begrensinger, men er flink til å se mulighetene hos den enkelte. Vi trenger flere som Helge, han er en god rollemodell for alle oss andre i arbeidslivet.»

Ståhl er vaktmester på Venneslaheimen og har  av og til både fem og seks rundt seg som han gir en ny sjanse.

Vennesla kommune laget en egen historie om Ståhl ganske nylig. Den kan du lese HER.

Alle har ansvar

Det var ordfører Nils Olav Larsen som delte ut prisene. Han takket for viljen til inkludering og ba næringslivet fortsette det gode arbeidet.

I takketalen sa Helge Ståhl noe som passer å avslutte med:

«Livet går ikke alltid på skinner. Det er utrolig givende å se hvordan selvtilliten og gleden vokser hos mennesker som får en ny sjanse til å vise hva de kan. Vi har alle et ansvar for å åpne dørene og gi muligheter.»