Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg. Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke".

Varslings og lokaliseringsteknologi (GPS)

Varslings- og lokaliseringsteknologi omfatter blant annet trygghetsalarm, døralarm, komfyrvakt, varsling av brann i bolig, varsling av bevegelse og fall og registrering av posisjon. Innen helse- og omsorgssektoren er formålet med å ta i bruk varslings- og lokaliseringsteknologi et ønske om å bidra til trygghet- og sikkerhet omkring bruker og pårørende, og å bidra til mestring av egen hverdag.

Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn gir en rask situasjonsavklaring ved ulike hendelser hos hjemmeboende tjenestemottakere. Beboere slipper for eksempel å bli vekket når ansatte låser seg inn om natten for å ha et avtalt tilsyn. Samtidig føler beboere seg trygge fordi de vet det kommer noen som kan hjelpe dersom noe skjer.

Digitalt tilsyn kan bestå av ulike sensorer som sengematter/sensorlaken som registrerer fravær fra seng, bevegelsessensorer i rom som varsler bevegelse, døralarm som varsler ved passering og falldetektorer som registrerer brå bevegelser etterfulgt av stillstand med mer. Dette kan også kombineres med et kamera for bildeoverføring. Med bildeoverføring kan helsepersonell logge seg på ved avtalte tidspunkt eller det åpnes bildeoverføring ved utløst alarm som gjør at helsepersonell kan sette i gang nødvendig tiltak.

Døralarm

Døralarm kan være aktuelt for personer med nedsatt orienteringsevne for tid/sted og der det for eksempel er fare for at personen kan ta feil av tid på døgnet og gå ut på natt. Døralarm kan benyttes i stedet for ordinært tilsyn der det er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være i tilfeller der et ordinært tilsyn skaper uro på natt.

Informasjonsfilm