Det er Vennesla Næringsforening som har utarbeidet spørreundersøkelsen i samarbeid med Vennesla kommune. På et møte onsdag var det stor glede over resultatet.

- Svarprosenten er noe lav, med rundt 30 prosent, men vi får nok ta det som et uttrykk for at det går temmelig greit. Dette var veldig oppløftene, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Alexander Etsy Jensen som leder næringsforeningen, synes det var godt å få gode tall og gode tilbakemeldinger. Det er viktig å huske at ikke alt er svart og ille.

God situasjon

- Håndverksnæringen melder om «all time high». De har aldri hatt så mye å gjøre. Samtidig sliter servering og reiseliv – og deler av varehandelen. Vi handler mindre når vi er så mye hjemme. Men alt i alt er Vennesla i en god situasjon, sier Etsy Jensen.

Vårt næringsliv er rettet inn mot industri, håndverk og produksjon, og derfor rammes vi mindre enn mange andre. I fjor på denne tiden var arbeidsledigheten oppe i 8 prosent. Nå er den ende i 3 prosent og har vært stabil der lenge. Vi har over tid hatt vesentlig lavere ledighet enn Kristiansand og Agder.

Men uansett er det viktigste framtida. Hvordan går det på sikt? Det kan ingen spå helt sikkert, men både Alexander Etsy Jensen og ordføreren gleder seg over svare fra næringslivets aktører.

  • 75 prosent er altså helt sikre på at bedriften vil klare seg gjennom krisen.
  • 58 prosent mener markedsgrunnlaget raskt normaliseres når nasjonale og lokale innstramminger og forskrifter oppheves.
  • Bare 7 prosent tror på oppsigelser som mulige konsekvenser hvis pandemien fortsetter. 65 prosent mener permittering blir aktuelt. Ingen av de som har besvart undersøkelsen frykter konkurs.

 

75 prosent

Ser framover

Det er mer delte meninger om støtteordningene fra det offentlige. 77 prosent svarer at de har benyttet eller vurderer å benytte den statlige kontantstøtteordningen men nesten 70 prosent er i tvil om hvor viktig den er. Samtidig svarer 60 prosent at de ikke kjenner godt til de statlige kompensasjonsordningene.

Næringslivet er også spurt om behov for kunnskap. Over 40 prosent ønsker mer innsikt i digital markedsføring, rundt 30 prosent vil vite mer om støtteordningene og nesten 30 prosent vil ha mer kunnskap om forbedringsarbeid/innovasjon.

- Undersøkelsen viser et næringsliv som har hatt utfordringer under pandemien, men som er offensivt og ser framover. At ganske mange har liten kunnskap om støtteordningene som finnes, må vi nesten tolke som at de ikke har hatt behov for dem, sier Etsy Jensen.

Vennesla kommune skal om kort tid dele ut nesten 1,9 millioner kroner i støtte til virksomheter som ikke har fått støttemulighet gjennom de «vanlige» ordningene. Det er til sammen søkt om over tre millioner kroner. Disse midlene deles ut av kommunen på vegne av staten.

Oppsummering av undersøkelsen