Kommunen har inngått avtale med Mesta AS Elektro om drift og vedlikehold av veglysnettet, slik at feil på veglys utbedres av Mesta. Feil registreres som beskrevet under. Utbedring av feil er ivaretatt i avtale mellom kommunen og Mesta.

Slik melder du inn feil:

  1. Åpne kartet i lenken under.
  2. Du kan søke på adresse eller zoome i kartet for å finne det aktuelle stedet.
  3. Klikk på punkt som er feil og trykk: Meld inn feil på veilyset.
  4. Velg type feil, øvrige detaljer er valgfrie, trykk på: Meld inn feilen

Røde punkt er feil som er meldt inn, men utbedring ikke planlagt/startet.
Gule felt er feil der utbedring er planlagt/startet.
Veglys som driftes av Statens Vegvesen vil på sikt bli markert grå i kartet.

Klikk her for å melde feil på veglys!

Av og til står veglysene på om dagen. Det kan virke som sløsing at veglysene står på i dagslys,
men det gjøres for å sjekke om lysene virker. Veglysene inspiseres jevnlig for å kontrollere pærer og lignende.