Kommunen har inngått avtale med Mesta AS om drift og vedlikehold av veglysnettet, slik at feil på veglys utbedres av Mesta. Feil registreres ved å klikke her.

Av og til står veglysene på om dagen. Det kan virke som sløsing at veglysene står på i dagslys, men det gjøres for å sjekke om lysene virker. Veglysene inspiseres jevnlig for å kontrollere pærer og lignende.