Kommunens driftsavdeling gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Vennesla. Nå skal det spyles i perioden 19. april til 4. mai. Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres for å sikre god vannkvalitet i kommunen.

HVA? Kommunens driftsavdeling gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Vennesla. Denne rengjøringen kalles spyling. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden.

HVORDAN? Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer og hydranter i perioder inntil ca. 30 min slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid, og rengjøringen kalles derfor for spyling. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

HVORFOR? Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Hvor mye av nettet som skal rengjøres, og hvor ofte er svært avhengig av den gjennomsnittlige hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.
Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi vannkvalitetsproblemer, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk. Etter at spyling er avsluttet er det viktig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.

HVOR? De store hovedledningene spyles på nettene fra ca. kl. 21 til ca. kl. 04, mens mindre ledninger i boligfelter spyles på dagtid fra kl. 09.00.

Under er det beskrevet når det gjøres spyling, og områdene kan også sees i kart her. Det gjøres likevel oppmerksom på at alle abonnenter de neste ukene kan bli berørt med at vannet blir avstengt i perioder, eller at det er redusert trykk eller misfarging på vannet.

I uke 16 vil det være nattspyling fra
mandag 19/4 ca. kl. 21 til tirsdag 20/4 ca. kl. 04 og
tirsdag 20/4 ca. kl. 21 til onsdag 21/4 ca. kl. 04 i områdene:

  • Fra Ludefladen og Heptekjerr og nordover til Samkom.
  • Fra Kilane og Moseidmoen stadion og sørover til Skjebua på begge sider av Otra.

I uke 17 vil det være nattspyling fra
mandag 26/4 ca. kl. 21 til tirsdag 27/4 ca. kl. 04 og
tirsdag 27/4 ca. kl. 21 til onsdag 28/4 ca. kl. 04 i områdene:

  • Mellom Ludeflaten og Kilane og opp til Lomtjønn
  • Smååsane og Moseidmoen
  • Fra Skjebua og sørover til Saga

I uke 18 vil det være nattspyling fra
mandag 3/5 ca. kl. 21 til tirsdag 4/5 ca. kl. 04 i områdene:

  • Fra Homstean og området rundt Skarpengland og til Loland.
  • Området rundt Hægeland

HJELP? Ved spørsmål på dagtid (kl. 8-15.30) så kan det tas kontakt med Servicetorget 3813 72 00. Etter kl. 15.30 ta kontakt med vakttelefon for vann og avløp: 913 40 911. 

HVA SKAL DU GJØRE? Steng stoppekran: Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte vannbrukende maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor, for abonnentenes sikkerhet, anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne inntil det blir klart.

Gode råd
For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.
• Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne.
• Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekran) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
• Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
• Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
• Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
• Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.