- Pasienten ble hurtigtestet tirsdag. Det var ingen grunn til å regne med at hurtigtesten viste feil, men nye tester og blodprøver onsdag viser at den faktisk var feil. Pasienten er ikke korona-smittet, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Når kommunen får smittemelding, må det reageres. Det var ikke mulig å si hvor pasienten var blitt smittet – og derfor måtte kommunen opptre som om vi hadde ukjent smittekilde og dermed ikke kontroll på smittesituasjonen i kommunen.

- Vi skal være glade for at beredskapen virker. Vi gjorde de nødvendige tiltak raskt. Heldigvis var det falsk alarm denne gang, men vi fikk likevel vist at systemet fungerer godt og at fagfolkene våre tenker på føre var og setter inn tiltak med en gang det er grunn til det, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Sju personer ble satt i karantene som følge av smitte-meldingen rundt den aktuelle personen. Disse sju kan nå tre ut av karantenen.

Ordfører Nils Olav Larsen brukte mye tid onsdag på å kommentere i media etter at Vennesla kommune innførte munnbind i helse- og omsorgstjenestene som ekstra sikkerhet. Kommuneoverlegen opplyser at ordningen med munnbind nå opphører, ettersom den ukjente smittesituasjonen er gått over til å være en helt avklart situasjon.

- Vi er nesten tilbake til normal-tilstand. Vi har to smittede gjestearbeidere, men der har vi kontroll på smittekilden. Det er godt å kunne berolige innbyggerne. Samtidig er det grunn til å holde trykket. Det er mye smitte i nabokommunene. Den beste sikkerheten er fremdeles å praktisere smittevernreglene, sier ordfører Larsen.