- Nå er jeg på spennende reise rundt i alle kommunene for å bli kjent og få oversikt. Samtidig begynner arbeidet med å gripe fatt i utfordringene og finne gode og samlende løsninger, sier Bruun, som just har begynt som vannområdekoordinator.

Jobben til Bruun dreier seg ikke bare om elveløpet i Otra. Han skal også jobbe med sidevassdrag og innsjøer og tjern på heiene også – hele Otra-systemet.

Det handler om å redusere utslipp, hindre forsuring og jobbe med alle mulige ting som påvirker vannkvaliteten. Målet er å koordinere alt som foregår til beste for vannet i Otra. Til grunn for jobben ligger tunge føringer som nasjonal vannforskrift, EUs vanndirektiv og ulike nasjonale og lokale miljøkrav.

Bruun får halvparten av lønne fra d sju kommunene langs og halvparten fra Agder fylkeskommune. Han har kontorsted i Bygland, og synes det er stas å få lov å jobbe med miljø og naturforvaltning i Norge.

Egentlig er Lasse Bruun politimann. Han jobbet i flere år som det i København, før han fikk eventyrlyst og begynte for ordensmakten på Grønland. Gradvis fikk han mer og mer lyst til å jobbe med natur.

- Jeg har studert friluftsliv og naturfag i Bø i Telemark og naturforvaltning i Steinkjer. Først tenkte jeg å bruke friluftsliv inn i politirollen, men etter hvert ble jeg helt hekta på nye oppgaver. Så nå er jeg strålende fornøyd med den nye jobben, forteller Bruun.

Miljørådgiver i Vennesla, Eirik Aarrestad, sier at det blir bra å få inn en ressursperson til å jobbe med vannkvaliteten på tvers av alle kommunene. Otra er og blir noe av det viktigste vi har i dalføret vårt.