På grunn av for lite kapasitet på produksjon av drikkevann, bes alle abonnenter tilknyttet det kommunale ledningsnettet på Skarpengland/Loland om å redusere vannforbruket i forhold til vanning med spreder.