På grunn av tørke og lav vannstand i grunnvannsbrønn er det innført vanningsforbud for abonnenter tilknyttet Hægeland vannverk.

Det er forbudt å bruke større menger vann til vanning, som for eksempel ved bruk av spreder.

Forbudet gjelder fra 12.07.18, og frem til ny beskjed blir gitt.

Enhet for teknisk forvaltning