I Vennesla var det 10 326 stemmeberettigede til stortingsvalget 2017. Vi har mottatt 7 901 stemmer, hvorav 1 639 forhåndstemmer. Det har kommet inn 35 blanke stemmesedler og ingen stemmesedler er blitt forkastet. Dette utgjør 76 % fremmøteprosent, noe som er 1,7 % under landsgjennomsnittet.

Parti %-vis oppslutning Antall stemmer
Arbeiderpartiet 22,3% 1 758
Høyre 20,9% 1 646
Fremskritsspartiet 19,6% 1 540
Kristelig Folkeparti 18,1% 1 423
Senterpartiet   8,3%   652
Sosialistisk Venstreparti   2,9%   226
Venstre   2,2%   172
Partiet De Kristne   1,7%   130
Miljøpartiet De Grønne   1,4%   113
Demokratene i Norge   0,9%     69
Rødt   0,7%     55
Pensjonistpartiet   0,5%     40
Alliansen   0,1%     11
Liberalistene   0,1%     10
Helsepartiet   0,1%       9
Piratpartiet   0,1%       8
Kystpartiet   0,1%       4

Tall for hele Norge