For første gang på mange år vil Vennesla kunne ha to representanter på Stortinget samtidig. Eivind Drivenes er første vararepresentant for Sp i Vest-Agder, mens Aase Marthe Johansen Horrigmo er første vararepresentant for Høyre fra Vest-Agder. Solfrid Lerbrekk, som har bodd i Øvrebø og representert SV og Rogaland, går nå ut av Stortinget.

Vennesla kommune valgresultat:

 • KrF: 21,52 % (+ 3,4)
 • Ap: 20,48 % (- 1,9)
 • Sp: 15,53 % (+ 7,2)
 • H: 14,03 % (- 6,9)
 • Frp: 13,82 % (- 5,8)
 • SV: 3,82 % (+ 0,9)
 • R: 2,24 % (+ 1,5)
 • V: 1,63 % (- 0,6)
 • MDG: 1,36 % (- 0,1)
 • Andre: 5,57 (+ 2,2)

Hægeland krets:

 • KrF: 41,45 %
 • Ap: 5,80 %
 • Sp: 32.17 %
 • H: 8,41 %
 • Frp: 5,22 %
 • SV: 2,03 %
 • R: 2,03 %
 • V: 1,16 %
 • MDG: 0,58 %
 • Andre: 1,16 %

Skarpengland krets:

 • KrF: 20,25 %
 • Ap: 11,17 %
 • Sp: 28,10%
 • H: 10,55 %
 • Frp: 18,53 %
 • SV: 2,45 %
 • R: 2,58 %
 • V: 0,98 %
 • MDG: 0,74 %
 • Andre: 4,66%

Moseidmoen krets:

 • KrF: 13,85 %
 • Ap: 25,69%
 • Sp: 12,72 %
 • H: 18,39 %
 • Frp: 16,88 %
 • SV: 3,53 %
 • R: 2,27 %
 • V: 1,89 %
 • MDG: 1,64 %
 • Andre: 3,15 %

Vikeland krets:

 • KrF: 17,37 %
 • Ap: 22,72 %
 • Sp: 14,70 %
 • H: 15,37 %
 • Frp: 14,59 %
 • SV: 4,34 &
 • R: 1,89 %
 • V: 1,78 %
 • MDG: 1,00 %
 • Andre: 6,24 %

Vennesla krets:

 • KrF: 22,11%
 • Ap: 18,95 %
 • Sp: 13,25 %
 • H: 16,87 %
 • Frp: 16,33 %
 • SV: 3,16 %
 • R: 1,46 %
 • V: 2,31 %
 • MDG: 1,39 %
 • Andre: 4,16 %