Eldrerådet

Følgende er valgt: Torgrim Nordgarden, Unn Abrahamsen, Gerd Vigdis Slettedal, Yngvild Bjellås, Knut Løvdal, Solveig Robstad (Ap) og John Helge Austgulen (H).

Vara for Robstad er Raymond Bærø (KrF), vara for Austgulen er Line Iveland (Sp. Øvrige vara: Ivar Kristian Andersen, Turid Simonstad og Øystein Larsen.

Rådet for funksjonshemmede

Følgende er valgt: Gunhild Slettedal, Asbjørn Halvorsen, Klaus Lia, Torhild Røstad (Sp) og Martin Engamo (KrF)

Vara for Røstad er Eirik Hodnemyr (KrF), vara for Engamo er Grethe Strand (Ap)

Kommunestyrets repr. til Vennesla barne- og ungdomsråd

Nils Olav Larsen, vara Eivind Drivenes

John Helge Austgulen, vara Grethe Strand

Anette Lilløy, vara Line Vennesland Fraser

Barnas representant i plansaker:

Indira Derviskadic. Hun er til daglig SLT-koordinator i kommunen.

Forhandlingsutvalg grunnerverv

Knut Føreland, vara Daniel Steinsland

Åse Eikeland, vara Magne Hunsbedt

Samarbeidsutvalg skoler

Samkom: Frank Dale, vara Inger Turid Tonstad

Moseidmoen: Kjetil Ubostad, vara Martin Engamo

Hunsfoss: Line Iveland, vara Daniel Steinsland

Eikeland: Martin Engamo, vara Glenn Lonebu

Kvarstein: Daniel Steinsland, vara Kjetil Ubostad.

Vennesla: Inger Turid Tonstad, vara John Helge Austgulen

Vennesla U.skole: John Helge Austgulen, vara Line Iveland.

Samarbeidsutvalg barnehager

Smååsane: Grethe Strand, vara Glenn Lonebu

Klokkerstua: Line Iveland, vara John Helge Austgulen

Solsletta: John Helge Austgulen, vara Grethe Strand

Eikeland oppvekstsenter bhage: Martin Engamo, vara Line Iveland

Barnestua: Glenn Lonebu, vara Line Iveland

Læringsverkstedet Søndagsbakken: Martin Engamo, vara Kjetil Ubostad

Læringsverkstedet Erklev: Kjetil Ubostad, vara Daniel Steinsland

Læringsverkstedet Vennesla: Glenn Lonebu, vara Kjetil Ubostad

Øvrebø barnehage: Daniel Steinsland, vara Martin Engamo

Snømyra barnehage: Frank Dale, vara Martin Engamo

Bringebærdalen: Line Iveland, vara Grethe Strand

Djupmyra:  Grethe Strand, vara Daniel Steinsland.

Harestua: Grethe Strand, vara Inger Turid Tonstad

Jordbærstråe: John Helge Austgulen, vara  Glenn Lonebu

Mariknotten: Kjetil Ubostad, vara Frank Dale

Læringsverkstedet Hompetitten: Inger Turid Tonstad, vara John Helge Austgulen

Styret i Sandripheia skisenter

Representant for Vennesla: Eivind Drivenes (Sp), vara Solveig Robstad (Ap)

Styret i Stiftelsen Setesdalsbanen

Representant for Vennesla: Eivind Drivenes (Sp) , vara Solveig Robstad (Ap)

Vassdragstyret for nedre Otra

Representant for Vennesla: Knut Føreland (Sp), vara Solveig Robstad (Ap

Styret i Midt-Agder Friluftsråd

Representant for Vennesla: Eivind Drivenes (Sp), varamedlem Solveig Robstad (Ap)

Styret Vennesla boligstiftelse

Inger Turid Tonstad (leder), vara Oddvar Omdal

Jostein Nordli (nestleder), vara Torhild Rødsand

Bernt Slettedal, vara Magne Hunsbedt

Styret i A3 Ressurs

Oddvar Omdal (KrF) (leder), Andreas Ingebretsen (Frp), Liv Tone Drivenes (H), Torgeir Haugaa. Vara: Adelheid Frost Mykland (Ap)

Styret Venneslastua

Vennesla kommunes representant: Raymond Bærø (KrF) , vara Kjetil Ubostad (Sp)

Representantskapet Vest-Agdermuseet

Venneslas representant: Torhild Steinsland Hægeland, vara Karin Lilletun Langeland

Styret Stiftelsen Vigeland hovedgård

Vennesla kommunes representant: Odd Grønberg (H), vara Solveig Robstad (Ap)

Styret stiftelsen Øvrebø Prestegård

Vennesla kommunes representant: Kjetil Ubostad, vara Trygve Frivoll

Styringsgruppe Julegada

Politiske representanter: Odd Grønberg (H) og Adelheid Frost Mykland (Ap)

Kristiansand revisjonsdistrikt

Venensla kommunes representanter: Nina Schei Ledang, vara Trygve Sørli

Styret Moseidmoen industribygg

Magne Hunsbedt (leder), Daniel Bakken (nestleder(, Torhild Steinsland Hægeland. Vara: Janne Nordahl, Glenn Lonebu.

Militær skjønnsnemnd

Geir Wehus, vara Solveig Robstad

Magne Kristensen, vara Øyvind Andersen

Politisk lønnsutvalg

Eivind Drivenes (leder), vara Torhild S. Hægeland

Odd Grønberg, vara Solveig Robstad

Nils Olav Larsen, vara Raymond Bærø

Kristiansand/Vennesla interkommunale avløpsanlegg:

Vennesla kommunes representanter: 

Knut Føreland, vara Line Vennesland Fraser

Wenche Aslaksen, vara Geir Wehus

Interkommunalt arkiv

Vennesla kommunes representant: Kristin Flåt Viksnes, vara Liv Karin Leland.

Heimevernsnemnda

Øyvind Andersen og Lisbeth Tallaksen (tredjeperson utpekes av politimesteren)

Forum kontakt mellom kirke og kommune

Nils Olav Larsen, Raymond Bærø og en representant for rådmannen.

Kirkelig fellesråd

Vennesla kommunes medlem: Solveig Robstad, vara Torhild Stensland Hægeland

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt

Thor Nordvold, vara Roald Olsen

Oddvar Steinsland, vara Else-Lill Skuland

Åse Eikeland, vara Tor Søren Drivenes

Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt

Magne Hunsbedt,

Lars Jørgen Hauge, vara Vidar Ulstein

Harald Rønning, vara Thoralf S. Løvdal

Regional dyververnnemnd

Vennesla kommunes representanter: Jostein Nordli og Lisbeth Tallaksen

Boligstiftelsen for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere

Inger Turid Tonstad (leder), vara Oddvar Omdal

Jostein Nordli (nestleder), vara Torhild Rødsand

Bernt Slettedal, vara Magne Hunsbedt

Beredskapsråd

Nils Olav Larsen (ordfører), Svein Skisland (rådmann), Vidar H. Homme (kommunalsjef), Frode Forslund (lensmann), Holger Hillestad (Sivilforsvaret), Kåre Einar Skaiå Larsen (Heimevernet, Bjørge Backstrøm (Røde Kors), Jorunn Sagen Olsen (Frivilligsentralen) og Jan Røilid (brannsjef)

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat

Vennesla kommunes representanter: Nils Olav Larsen, vara Eivind Drivenes