Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 2021.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Vennesla kommune når manntallslistene blir lagt ut på følgende steder:

  • Servicetorget for: Vikeland krets, Moseidmoen krets og Vennesla krets.
  • Spar Øvrebø for: Skarpengland krets.
  • Spar Hægeland for: Hægeland krets.

Hovedmanntallet for hele kommunen ligger også ute på Servicetorget i Vennesla kommune. Spørsmål om du står i manntallet kan rettes til servicetorget tlf. 38 13 72 00.

Manntallet blir liggende ute fra og med mandag 12. juli og fram til valgdagen. Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flytter fra.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den må begrunnes. Valgstyrets adresse er: Postboks 25, 4701 Vennesla.

Forhåndsstemmeperioden starter tirsdag 10. august i servicetorget Herredshuset, Venneslamoen 1.
I år vil servicetorget av hensyn til smittevern ha noe utvidet åpningstider. Informasjon om åpningstidene annonseres senere.

 

Vennesla Valgstyre
Nils Olav Larsen