Vennesla valgstyre godkjente i møte 14.05.2019 følgende partilister til Kommunestyrevalgt i Vennesla 2019.

  • Arbeiderpartiet
  • Demokratene
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Partiet De Kristne
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • SV – Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Vennesla valgstyre
Nils Olav Larsen
ordfører