Vennesla Tidende fotograferer det historiske øyeblikket da kommuneoverlege Per Kjetil Dalane kommer med vaksine til Venneslaheimen
Vennesla Tidende fotograferer det historiske øyeblikket da kommuneoverlege Per Kjetil Dalane kommer med vaksine til Venneslaheimen

Like før klokka 11.00 sjette janaur kom kommuneoverlege Per Kjetil Dalane med de første åtte glassene med vaksine til Venneslaheimen. De kom i kjølebag. Siden det nå også skal brukes restdoser i glassene, kunne 48 beboere vaksineres onsdag.

Og aller først var altså Maj Brit Larsen (68). Hun har bodd på heimen under hele pandemien. Hun syntes det var tøft i alle månedene uten besøk, men synes det går greiere nå.

- Jeg stoler på fagfolkene og tar vaksine. Millioner ute i verden har jo allerede fått. Vaksinen betyr jo begynnelsen på slutten på denne «fæliheda». Det skal bli godt å bli kvitt dette styret etter hvert, sa hun, og fikk støtte av kommuneoverlegen.

Det var sykepleier Ragnhild Harbo som satte sprøyta. Maj Brit kjente så vidt noe og var riktig fornøyd med kvaliteten på arbeidet.

Neste uke er det meldt ni glass med vaksine nok til 54 innbyggere. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane håper det øker fort med antall vaksiner. Han har et stort opplegg klart til å rulle ut.

- Vi begynner med de aller eldste, først de som bor på sykehjem eller får hjemmetjeneste. I tillegg er det cirka 120 over 85 år som ikke mottar tjenester fra kommunen. Alle vil bli kontaktet spesielt, forteller han.

Spørsmål og svar om vaksine i Vennesla

Her forsøker vi å gi svar på en del sentrale spørsmål:

Vi følger nasjonale myndigheters prioriteringsliste for vaksine, og vaksinering starter på sykehjem og blant prioritert helsepersonell.

Hva skal andre innbyggere gjøre?

Bare avvente og vente på tur og innkalling.

Hvem setter vaksine?

Ansatte på omsorgssentrene, hjemmesykepleien og vaksineringsteam fra legesenteret

Hvor er lokalet for vaksinering?

Vaksinen vil settes på en sentral lokasjon for de aller fleste. Vi planlegger å bruke lokaler i Venneslahallen, Øvrebøhallen og på Hægelandsheimen, slik at det skal bli enkelt å komme seg til vaksinasjonslokale for de fleste. Dette vil bli informert om i god tid. Nå i starten er det sykehjemsbeboere og de eldste aldersgruppene som får – og da settes vaksine på sykehjemmene.

Når vil vaksinasjonsprogrammet bli utvidet?

Det er avhenger av leveranser. Vi må bare vente og se. Det vil annonseres hver uke fremover på fast plass på forsiden av hjemmesiden under korona hvor mange doser vi får i ukene fremover. Det vil trolig bli en drøy ukes forhåndsvarsling til kommunen på antall vi får tildelt. Dette tallet og målgruppen vi er kommet til etter prioriteringslisten vil annonseres på hjemmesiden ukentlig. Personer i målgruppen må da følge ekstra godt med om de får innkalling på telefon eller SMS.

Når får vi langt flere doser i uka?

Det vet vi ikke, men tallet er ventet å øke snart.

Hva skjer framover?

Vi følger prioriteringslisten og arbeider oss gjennom den. Vi vil ta ett og ett årskull, de eldste først, og ellers etter prioriteringslisten.

Er Vennesla rustet til å takle dette?

 Ja, vi har dyktig personell, gode planer og god oversikt. Dette håndterer vi profesjonelt.

Hvorfor skal vi stole på at vaksinen er trygg?

Vaksinen har vært gjennom ordinær grundig testing som imidlertid er påskyndet tidsmessig så langt det har vært mulig, og det har gått fort. Samtidig har alle vanlige trinn i en slik utprøving vært gjennomført. Vaksinen har vist seg å være svært effektiv.

Det er vanlig å kunne få en lettere lokalreaksjon og eventuelt en kortvarig forbigående sykdomsfølelse etter vaksinen, slik som med mange vaksiner.

Vaksinen er allerede brukt på flere mïllioner mennesker i andre land.

Prioriteringslista

Lista kan bli endret av nasjonale myndigheter, og da følger Vennesla opp disse endringene. I øyeblikket er lista slik som følger:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

 

Er vaksinen trygg?

Alle oppfordres til å la seg vaksinere, men den enkelte har rett til å nekte. Er du i tvil, kan det være lurt å sette seg inn i hva helsemyndighetene sier om vaksine og trygghet og hvordan dette legges opp. Det kan du lese mer om på Folkehelseinstituttets nettsider om vaksine

 

Gradvis vil vaksineringen utvides til nye grupper i takt med påfyll av vaksiner. Da vil man følge årsklassene nedover og etter også vaksinere yngre personer i risikogruppene. Underveis vil også inntil 20 prosent av dosene bli brukt til å vaksinere helsepersonell utfra en faglig prioritering.

Viktig framover:

- På et eller annet tidspunkt blir vaksineringen så omfattede at vi ikke lenger kan kontakte hver enkelt via telefon. Da vil alle få en sms med timeavtale – og mulighet til å si ja eller nei. Dette vil det komme egen informasjon om i forkant. Ingen trenger nå å ringe selv noe sted, sier kommuneoverlege Dalane.

Etterhvert vil det bli bygd opp vaksineklinikk folk skal møte opp i. Dette vil bli i Venneslahallen, Øvrebøhallen og i lokaler på Hægelandsheimen. Dette settes i gang når det blir behov for det. Nå i starten gis vaksine som sagt til de eldste og hver og en følges opp spesielt.

Utover i vaksineringen vil det bli gitt ukentlig oversikt på kommunens hjemmeside med hvor vi er i vaksinasjonsprogrammet, hvilke grupper som nå er vaksinert og hvilke som står for tur. Det vil bli minnet om hvem som vil få sms neste uke. Dette ligger noen uker fram i tid.