Vi benytter Pfizer denne dagen og har drop-in i Venneslahallen onsdag 6. oktober mellom klokka 17.00 og 19.00.

Vi vaksinerer både 1. og 2.doser . Dessuten 3. doser til de med redusert immunforsvar (minst 4 uker siden 2. dose for denne gruppen).

I tillegg oppfriskningsdoser («boosterdoser») til de som er over 65 år og har fått 2. dose for minst 6 måneder siden.