Nå er det prioriteringsgruppe 4 og 4B som skal få vaksine. Det vil si aldersgruppne 65 til 74 år og risikogruppe 18-64 år. 

Det vil bli sendt sms eller bli ringt til hver enkelt. Sms må besvares med ja for å få time.

De 498 dosene vil bli satt over to dager i Venneslahallen:

  • onsdag 14. april fra cirka klokka 09.30 til 20.30
  • torsdag 15.april fra cirka klokka 1400 til 20.30

Innbyggere fra hele kommunen vil få time i Venneslahallen. Vi bruker i øyebllikket ett vaksinested for å utnytte vaksinepersonell best mulig nå før vaksinemengdene øker ytterligere.

De i risikogruppe 4B som ikke har fått henvendelse fra oss i løpet av  tirsdag 13. april, bes ringe vaksinetelefonen på 948 73 717. Vi regner med å bli ferdig med denne gruppen i løpet av uke 15.

Personer i prioriteringsgruppe 4B er personer mellom 18 og 64 år med organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom) og kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

PS: Vi har ikke fått info om uke 16 ennå. Vaksinering denne uken vil bli informert om så fort vi vet antall vaksiner som kommer.