Vaksinering skjer slik:

UKE 12:

  • 216 doser
  • Vaksinering i Venneslahallen onsdag fra  kl 1600.
  • Vaksinering på Hægelandsheimen onsdag kl 10.00
  • Alle har fått time, vi vaksinerer forhåpentligvis ferdig gruppe tre (75-84 år) 
  • Vi bruker Hægelandsheimen både for innbyggere i Øvrebø og Hægeland når det fremdeles ikke er så mange som skal vaksineres. Da sparer vi ressursene med å bemanne to vaksinasjonssteder.

UKE 13:

  • 192 doser
  • Vaksinering i Venneslahallen onsdag fra morgenen og utover.
  • Alle vil bli ringt for time, vi vaksinerer ned mot slutten av gruppe tre (75-84 år)

VIKTIG 1: De som skulle vært vaksinert nå, men mener seg uteglemt eller har ombestemt seg og vil ha vaksine likevel, må ringe 948 73 717 for time

VIKTIG 2: Ikke ring legevakt eller legesenter unødig om vaksinering

Vi minner om at alle vaksine i Vennesla nå er pfizer-vaksine. Mange ringer og spør om det.  Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane oppfordrer alle om å vaksinere seg når din tur kommer, og han sier dette: Det er mye tryggere med vaksine enn virus. Faren får å bli syk av vaksine er ekstremt liten, mens den er betydelig større hvis du blir smittet.

Ikke kom for tidlig!

Signe Lill Granås ved Legesenteret koordinerer vaksineringen og kaller folk inn til time. Hun er meget fornøyd med folks respons. Hun sier massevaksineringen går veldig bra. I Venneslahallen vaksinerer man nå fire personer hvert femte minutt. En utfordring er at litt for mange kommer litt for tidlig til time. Når mange skal inn og ut i løpet av kort tid, er det vikitig å være akkurat på tiden. Vent i bilen, heller!

NY VAKSINEOVERSIKT SENDES UT FREDAG FØR PÅSKE