- Nasjonale myndigheter har ikke gått ut med en anbefaling men et tilbud. Dette tilbudet følger vi opp i Vennesla, sier kommuneoverlege Kirsten Toft.

Alle over 65 år anbefales å ta en fjerde dose med covid-vaksine. Det samme gjelder spesielle risikogrupper over 18 år. Det nye er at alle over 18 år nå får tilbud om vaksine.

Redusert sykelighet

- Vi ser et smitten er økende nå og vaksinering av flere vil redusere sykeligheten. Færre vil bli alvorlig syke, sier Toft. Hun ber den enkelte selv vurdere om de er i behov av en ekstra vaksinering.

I Vennesla skjer vaksinering ved Legesenteret. Denne uka tilbys covid-vaksine på dagtid onsdag 23. november og torsdag 24. november. Du må på forhånd bestille time via Legesenterets sentralbord 381 50 150, eller gå inn via Helsenorge.no og bestille via timebestilling der.

- Når vi ser pågangen denne uka, vil vi ta stilling til videre vaksinering og om vi skal sette i gang et større apparat, opplyser Toft. 

Muligens vil vi dele opp i årsklasser og komme tilbake med et større opplegg fra uke 49. De neste dagene avgjør dette.

Vi minner om at du som ikke er vaksinert, sterkt anbefales å ta vaksine. Dose en og to gis ved covidvaksine-senteret i Kristiansand. Oppfriskningsdosene gis i Vennesla.

Gratis tester

Testing er det ingen krav eller pålegg om nå. Smitte skal heller ikke registreres. Likevel tilbyr nå Vennesla kommune gratis tester i Innbyggertorget på Kulturhuset. Du kan også hente på Vennesla Legesenter.

Dette gjør vi som et tilbud til innbyggerne.

- Du skal helst være frisk når du skal besøke eller ha kontakt med personer som er eldre eller i risikogrupper. Likevel kan det være tvilstilfeller. Da kan det være greit å teste seg, så sprer man i alle fall ikke smitte til noen som ikke bør bli smittet, sier kommuneoverlegen.