FHI og regjeringen har bestemt at 12-15- åringene skal tilbys en dose Pfizer/BioNTech-vaksine.  Det sendes i løpet av de neste dagene ut elektronisk samtykkeskjema til foreldrene via skolene. Det er viktig at det besvares snarest mulig slik at vaksineringen kan gjennomføres.  Den praktiske organiseringen planlegges nå i et samarbeid mellom vaksinatørene og skolene, og detaljer vil bli offentliggjort så snart de er klare.

Om covid-19

Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer. Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er lav, men det er nå mer smitte blant ungdom enn blant andre aldersgrupper, og smitten har økt betydelig i løpet av august. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å minske smitten i samfunnet. Mindre smitte er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

Om vaksinen

Vaksinen som vil tilbys 12-15-åringer i Vennesla er Comirnaty® (Pfizer/BioNTech), dette er en mRNA-vaksine. Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinene er godkjent til bruk fra 12 år. Til barn mellom 12 og 15 år anbefales foreløpig kun en dose. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose. FHI vil vurdere om det siden skal tilbys en dose to til denne aldersgruppen.

De med fødselsår 2009 som ikke er fylt 12 år når klassen skal vaksineres, vil få tilbud om vaksine innen en måneds tid etter fylte 12 år.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

 Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstanden oppstår oftest innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine.

Allergiske reaksjoner på disse vaksinene er svært sjeldne. Dersom barnet/ungdommen er generelt allergisk disponert og tidligere har hatt alvorlig (livstruende) allergisk reaksjon på andre vaksiner, mat, medisiner eller annet bør vaksinering diskuteres med fastlegen. Disse vil kunne tilbys eget opplegg med bl.a. forlenget observasjonstid og økt allergiberedskap etter vaksinering.

Les mer om vaksinen på fhi.no.

 

Før vaksinasjon

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Kommunen sender ut samtykkeskjemaer elektronisk via skolene i uke 36. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. FHI vil sende ut informasjon tilpasset denne aldersgruppen innen få dager.

Ikke møt opp til vaksinasjon og gi beskjed til skolen så raskt som mulig dersom barnet/ungdommen: 

· På vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C.

· Er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom.

· Har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 3 måneder siden.

· Har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager.

I disse tilfellene vil vaksinasjonen måtte utsettes.