Hvorfor vaksinering?

Å ha gjennomgått en smittsom sykdom vil ofte gi en viss beskyttelse (immunitet) mot å få sykdommen på nytt, men noen sykdommer kan hos enkelte gi så kraftig betennelsesreaksjon i kroppen at det blir farlig. Noen blir livstruende syke og dør eller får alvorlige følgetilstander.

Ved vaksinering gir vi kroppen noe å trene seg på som likner på sykdomsviruset, men som ikke kan gi sykdommen. Immunforsvaret blir stimulert slik at kroppen lærer seg å kjenne igjen og bekjempe viruset. Vaksinen forsvinner raskt ut av kroppen. Men da har vaksinen lært kroppen å forsvare seg hvis den senere blir utsatt for smitte. Slik kan vi enkelt og effektivt beskytte oss mot noen av de farlige smittsomme sykdommen, uten at vi må utsettes for risikoen ved å ha sykdommen.

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:    

  • Redusere risiko for død   
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom   
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien   
  • Gjenåpne samfunnet  

Gjennomføring:

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil gjennomføre vaksinasjon lokalt og hvilke samarbeidspartnere de vil bruke. Fastlegene er sentrale i å finne frem til personer i risikogruppene som skal få tilbud om vaksine. De kan mange steder også bidra i gjennomføringen av vaksineringen lokalt.

Vaksine er gratis:

Regjeringen har bestemt at vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.

Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet.

Informert valg:

Vi skal informere om hvordan effekten er og hvilke bivirkninger de godkjente vaksinene har, slik at alle selv kan ta et informert valg.  

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Slik virker RNA-vaksinene 

To godkjente koronavaksinene Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna er såkalte RNA-vaksiner. 

Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.  Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.  

Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.  

Innholdsstoffer i RNA-vaksinene

De to godkjente koronavaksinene Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna er såkalte RNA-vaksiner. Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. RNA-bitene er pakket inn i små fettbobler. RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.
I tillegg inneholder vaksinene stoffer som skal holde dem stabile under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.
Det er ikke brukt antibiotika i produksjonsprosessen, så vaksinene inneholder ikke antibiotika eller rester av antibiotika.
Vaksinene inneholder ikke adjuvans, altså hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinene inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinene inneholder heller ikke kvikksølv.

Mer informasjon om RNA-vaksinene:

Slik virker virusvektorvaksinene

En virusvektorvaksine, COVID-19 Vaccine AstraZeneca, er godkjent og i bruk i Norge.

Vaksinen bruker et ufarlig virus (forkjølelsesvirus) som hjelper til med å transportere oppskriften på de typiske piggene på koronaviruset inn i kroppen. Det gjør at kroppen lager kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

Transportviruset kan ikke formere seg i kroppen og blir raskt brutt ned. Vaksinen kan ikke gi koronasykdom eller annen infeksjonssykdom. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på brukes fra før i ebolavaksiner.

Innholdsstoffer i COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Vaksinen inneholder biter av arvestoffet fra koronaviruset (DNA) med oppskriften på de typiske piggene på koronaviruset. Disse er satt inn i ufarlige forkjølelsesvirus (virusvektor) som hjelper til med å få det transportert inn i kroppen. Dette transportviruset kan ikke formere seg i kroppen. Vaksinen regnes derfor ikke som levende, og kan også gis til personer med svekket immunforsvar. Transportviruset blir raskt brutt ned.

I tillegg inneholder vaksinen flere hjelpestoffer som blant annet skal bidra til å gi riktig pH og til å holde vaksinen stabil under produksjon, lagring og transport. Riktig pH er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Et av hjelpestoffene som brukes kalles polysorbat 80. Det er tilsatt for å lage en jevn løsning og for å stabilisere vaksinen. Det er en av de mest brukte proteinstabilisatorene i legemidler og inngår i en rekke vaksiner. Det brukes ellers mye både i mat og kosmetikk. De andre hjelpestoffene i vaksinen er aminosyrer, alkohol, vann, salter og sukker.

Vaksinen inneholder ikke adjuvans, altså hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinen inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinen inneholder heller ikke kvikksølv eller antibiotika.

Bivirkning:

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine.

Vaksinene kan gi bivirkninger hos mange av de vaksinerte, men de er stort sett milde/moderate og kortvarige. Kortvarige bivirkninger er typisk: feber, hodepine, trøtthet, verk i muskler eller ledd.

Mer vaksineinformasjon på Folkehelseinstituttets nettside.