Samtykke før vaksinering av barn

Vennesla kommune følger anbefalingen fra FHI og regjeringen og tilbyr en enkelt dose Pfizer/BioNTech vaksine til aldersgruppen 12 til 15 år. Vaksinen er godkjent fra 12 år. Oppmøtested er Venneslahallen. 

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Kommunen har sendt ut samtykkeskjemaer elektronisk på Visma Flyt skole. Hvis foresatte har besvart samtykket fra før, vil samtykket gjelder ved drop in og.

Hvis ikke foresatte ikke har samtykket og ønsker at barnet skal få vaksinen, kan du få hjelp til å samtykke elektronisk i Visma Flyt skole ved oppmøte. Du kan også samtykke skriftlig i forkant her.

Ikke møt opp til vaksinasjon og gi beskjed til skolen så raskt som mulig dersom barnet/ungdommen: 

 • På vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C.
 • Er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom.
 • Har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 3 måneder siden.
 • Har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager.

I disse tilfellene vil vaksinasjonen måtte utsettes.

Les mer på informasjon fra Vennesla kommune og  www.fhi.no

Anbefaling koronavaksine for barn og unge:

Anbefaling koronavaksine  for barn og unge:

Hvem

Hvordan

Ungdom 16 -17 år*

 • Anbefales 2 doser koronavaksine
 • 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine

Ungdom 12-15 år** med alvorlig grunnsykdom

 • Anbefales 2 doser koronavaksine
 • 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene
 • Noen kan få andre råd etter legevurdering

Øvrig ungdom 12-15 år**

 • Tilbys foreløpig 1 dose vaksine.
 • Enkelte kan etter vurdering av lege tilbys 2 doser. Det kan for eksempel gjelde de som bor sammen med spesielt sårbare personer eller som har annen særskilt tilleggsrisiko.
 • Ungdom i denne alderen som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Barn under 12 år

 • Omfattes ikke av koronavaksinasjonsprogrammet
 • Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 12 år

*Født i 2004 og 2005   

** Årskullene 2006, 2007 og 2008, samt de som har fylt 12 år i årskull 2009