Vaksine til barn og unge og enkeltgrupper

Den beste oversikten over hvem som kan ha vaksine og regler og råd for vaksinering av barn ned til fem år, finner du her på Helsenorges vaksinesider