På det 69. møtet i kriseledelsen fredag morgen, kunne kommuneoverlege Per Kjetil Dalane på nytt berolige med at Vennesla er i en svært heldig smittesituasjon.

Ordfører og varaordfører var raske til å takke hele kommunen for dette. Både innbyggere og ansatte har lagt ned en stor innsats for smittevern.

- Vi har hatt noe flaks, men vi hadde ikke vært så heldige hvis ikke svært mange hadde jobbet godt. Vi vil takke både ansatte og innbyggere for bidragene til å trygge fellesskapet vi har i Vennesla. Nå fortjener vi alle noen gode fridager med fokus på de nærmeste, sa Nils Olav Larsen og Eivind Drivenes.

Vaksinasjon:

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane har jobbet fram en større plan for vaksinering i Vennesla. Det er uklart når vaksinen kommer, men meldingene går på at den kommer til Vennesla en eller annen gang rundt midten av januar. 

Først skal risikogruppene vaksineres. I Vennesla dreier det seg om nesten 3.000 personer Ingen trenger å kontakte legesenter eller bestille time. I denne første fasen vil alle bli oppringt og de vil få tildelt tid.

Målet er å vaksinere i fire eller fem timer daglig, trolig mellom klokka 16.00 og 21.00 på hverdager og i helger ved behov. Vaksine har fem dagers holdbarhet etter at den er tatt ut av frys. Målet er å vaksinere mellom 1000 og 1200 pr. uke.

Alle må ha to doser vaksine og dermed må de inn til vaksinasjon to ganger. Dette krever ekstra god planlegging og gode rutiner.

Det jobbes med å finne et egnet lokale. Vaksinering vil foregå i flere måneder framover, avhengig av hvor mange doser vaksiner Norge får til ulike tidspunkter.  

Lokalet må ha god plass slik at man kan vaksinere en person hvert minutt. Samtidig skal vaksinerte være under observasjon i 30 minutter etterpå. Det betyr at vi må ha god plass i et venterom. Det kreves også god parkeringsmulighet.

- Vi jobber med å finne et egnet lokale så sentralt som mulig. Idrettshall er en mulighet. Vi vurderer også andre løsninger som har mindre konsekvenser for ordinær drift og aktivitet. Dette vil vi informere om så fort vi har den beste løsningen klar, opplyser kommunalsjef Vidar Homme. Han og de tekniske enhetene i kommunen jobber tett med kommuneoverlegen for å finne lokaler.

Jula og smittevern:

STUDENTER OG TILREISENDE: Mange studenter  og andre kommer hjem til Vennesla til jul. Da henviser vi til rådene fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene.

- Det handler om avstand. Kommer du hjem fra områder i Norge med større smitte enn Vennesla, må du sikre god avstand. Helst to meter til de du skal treffe, sier kommuneoverlegen.

Vi gjentar også følgende fra tidligere informasjon:

Egne regler for studenter fra nordiske land

Egne regler for studenter fra utlandet

Studenter som skal jobbe i kommunens helse-tjenester i jula, har fått egen informasjon og de har sørget for svært få nærkontakter og god avstand før de skal jobbe.

SYKEHJEM: Mange ønsker å treffe sine på sykehjem i jula. Vi har tidligere informert om at det er lurt å planlegge disse besøkene i god tid og at familie bør prioriteres. Det er i teorien fritt med besøk på våre sykehjem. På Venneslaheimen er det timeliste og plass til minst to besøk per beboer pr. uke hvis man fordeler helt jevnt. Det er to som kan inn på hvert rom.

Vi har egne informasjonssider om dette:

Hægelandsheimen

Venneslaheimen

JULEHANDELEN: Både nasjonale og lokale myndigheter oppfordrer til å spre handelen utover døgnet. Rådet om ikke å foreta mer reising enn høyst nødvendig, gjelder også – og derfor blir det nok mye lokal handel. Vi minner om våre smittevernråd:

  • Ikkje klin dæ oppi noen
  • Ikkje kø i noen butikker
  • Ikkje tie hvis noen æ for tett
  • Husk metåren
  • Husk å sprite hennan titt å møe
  • Husk å kose dæ himla møe

På vegne av Vennesla kommune ønsker vi hver eneste innbygger en riktig fredelig og God jul!