- Vi har så vidt begynt å tenke på hvordan vi skal organisere oss når samfunnet åpner helt opp og vi er ferdig med å vaksinere alle som ønsker å bli vaksinert. Vi kan ikke smittespore og teste med et stort personell syv dager i uka i all framtid, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Vurderingene av framtidig organisering skjer selvsagt i samsvar med de råd og anbefalinger som kommer og vil komme fra nasjonalt hold framover. Regjeringen har varslet tilnærmet normal-situasjon om noen uker.

Det er derfor det er så viktig at du svarer ja til vaksine. Du som blir igjen uten vaksine, tar en større risiko både for seg selv og andre. Du er mindre beskyttet og har større fare for sykdom med alvorlige følger.

Vaksinering framover:

I uke 36 eller 37 (mellom 6. og 19 september) regner vi med at alle som har ønsket vaksine, er ferdig vaksinert med dose 2.

Rundt uke 37 vil vi vaksinere foreløpig siste prioriterte gruppe som er innbyggere som fyller 16 eller 17 år i løpet av 2021. Dette dreier seg om cirka 340 personer og vaksinering med dose én kan gjennomføres på én dag sannsynligvis.

Vi fortsetter med dropin-vaksinering tirsdag 24. august og tirsdag 31. august i tillegg til timeinnkallingene. Drop-in er mellom klokka 17.00 og 20.00. Det kan bli ytterligere dropin-dager også. Det kommer vi tilbake til, eventuelt.

På drop-in 24. august er det Moderna-vaksinen som tilbys. Husk at det må ha gått minst 28 dager mellom første og andre dose før du kan få den.

Ta vaksinepraten!

Vaksine-personell sier det nå i sluttfasen er en del som ikke møter fram til avtalt time uten å si fra. Det er beklagelig. Særlig gjelder dette unge mennesker.

Det er nå du har sjansen! Om få uker er systemet med massevaksinering over. Da blir det mye mer tungvint å få tilgang til vaksine.

Vi oppfordrer deg som ikke er vaksinert, om å komme deg til vaksinering. Kjenner du noen du er glad i som ikke er vaksinert, ta praten om vaksine!

Vaksinen reduserer smitten kraftig. Du kan bli smittet likevel, men da er faren for alvorlig sykdom og død ekstremt mye lavere enn uten vaksine. Man regner med en virkningsgrad på rundt 90 prosent.

Kriseledelsen i Vennesla samles ikke mer til ukentlige møter. Nå har ordfører, rådmann, kommuneoverlege og et par til en kort briefing hver mandag. All beredskap og innsats er fremdeles parat, men pandemien er på alle vis inne i en sluttfase.