Etter uke 11 er vi kommet nokså like langt ned i aldersgruppene både i Vennesla, Hægeland og Øvrebø. Vi vet foreløpig ikke leveransene av vaksine i uke 12, og avventer derfor informasjon om hvordan vaksinering vil bli da. Vi håper selvsagt å vaksinere så likt som mulig i alle bygdene, men vi må ta noen logistikkhensyn da vaksinen krever skånsom behandling.

Det er viktig at dere innbyggere følger opp og setter dere inn i informasjonen om vaksine.

HER ER VÅR VAKSINESIDE

Dere trenger ikke ringe Legesenteret. Inntil videre vil alle få beskjed når de skal vaksineres.

 • Alle over 75 år ringes opp for time. De som er mellom 65 og 74 år planlegger vi å sende sms-melding til. Dere som er under 65 år, må bestille time selv når det blir din tur. Det blir informert om hvordan senere.
 • Har du fastlege i annen kommune og er i risikogruppe, ringer vi deg opp.
 • Har du bare fastlege i annen kommune, ringes du opp når du er over 75, du får sms mellom 65 og 74, og du må bestille time selv hvis du er yngre - når din tur kommer. Hvis du får tilbud om vaksine av fastlege, velger du vaksinering fra denne hvis du får tilbudet derfra først.
 • Vi ringer fra nummer 948 73 717. Dette nummeret kan du bruke til å avbestille time, ellers ikke til å ringe inn. Åpningstid for telefon er fra kl. 08.00 til 15.30.

Slik prioriteres vaksinene:

Vi er nå ferdig med å vaksinere prioritert helsepersonell. All vaksine vil framover gå til innbyggerne og vi følger nasjonalprioriteringsliste slavisk. Vi er nå kommet et stykke ned i prioriteringsgruppe tre (se under):

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år